Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.

 

GKR.271.6.2014r.                                                                                         Wilków, 07.07.2014r.

          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm).

     Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje                                               
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 07.07.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na
Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 131069 - 2014  dnia 18.06.2014 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą
Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak’’ ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 27.06.2014 r.
Cena wybranej oferty 2,14 zł brutto za 1 km.

 

                                                   Wójt Gminy 
                                                   mgr Bogdan Zdyb

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  07-07-2014 10:57
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • zmodyfikowano:
  07-07-2014 11:00
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 4914
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×