Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

Tryb: przetarg nieograniczony.

Temat przetargu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.

Numer referencyjny: GKR.271.6.2016.

Data składania i otwarcia ofert: 13-12-2016 r.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty

 4. Załącznik nr 1.1 Oświadczenie wykonawcy

 5. Załącznik nr 1.2 Wykaz narzędzi

 6. Załącznik nr 2 Projekt umowy

 7. Załącznik nr 3 Oświadczenie - grupa kapitałowa

 8. Załącznik nr 4 Oświadczenie - zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne

 9. Załącznik nr 5 Oświadczenie - niezaleganie z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

 10. Załącznik nr 6 Plan gospodarki odpadami

 11. Załącznik nr 7 Regulamin utrzymania czystości 30.06.2016 r.

 12. Załącznik nr 8 Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 30.06.2016 r.

 13. Załącznik nr 9 Uchwała RG w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 29.01.2015 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2016
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  02-12-2016 12:30
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 2421
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×