Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o VIII ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wilków na podstawie art. 38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r  poz.121 z późn.zm.)  oraz  §  6 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz.1490)

 o g ł a s z a

 VIII   p u b l i c z n y    p r z e t a r g   u s t n y

na sprzedaż nieruchomości stanowiących  mienie Gminy Wilków

 

Oznaczenie nieruch.   

dz.nr, km.,KW

 

Powierzchnia

 w  ha

 

  położenie

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości

Netto zł.

 

 Kwota wadium

w zł.

 

Opis nieruchomości wolnych od jakichkolwiek obciążeń

 i zobowiązań

1668/6 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,0993

Wilków

ul. Akacjowa 11

 

 31.000  ,- 

 

           3.100,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w III linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej. Na nieruchomości usytuowana jest skrzynka energetyczna stanowiąca odrębny od gruntu  przedmiot własności do uregulowania z zakładem energetycznym na etapie ubiegania się o pozwolenie budowlane.

1668/13 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,1004

Wilków

ul. Akacjowa 17

 

32.000,-

 

           3.200,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w III linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/14 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,0971

Wilków

ul. Akacjowa 19

 

30.000,-

 

           3.000,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w III linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/7 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,1050

 

Wilków

 

33.000,-

 

           3.300,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w IV

linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/8 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,1015

 

Wilków

 

31.000,-

 

           3.100,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w IV linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/11 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,1024

 

Wilków

 

32.000,-   

 

           3.200,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w IV linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/12 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,1025

 

Wilków

 

32.000,-

 

           3.200,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w IV linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

1668/15 km.2  KW  

OP1U/00038516/5

 

0,1046

 

Wilków

 

33.000,-

 

           3.300,-

Nieruchomość przeznaczona   pod zabudowę, w IV linii zabudowy w stosunku do drogi wojewódzkiej.

Nieruchomości poza działką nr 1668/6 (na której usytuowana jest skrzynka energetyczna) są wolne od obciążeń i zobowiązań.
I przetarg  publiczny  ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył się 6 lipca 2017 r., został rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak wpłat wadium.  II przetarg  publiczny  ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył się 28 września 2017 r.  został rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak wpłat wadium na te nieruchomości. III przetarg  publiczny  ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył  się 23 listopada 2017 r.  został rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak wpłat wadium na te nieruchomości. IV przetarg  publiczny  ustny  nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył  się 15 marca2018 r. został rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak  wpłat wadium na te nieruchomości. V przetarg  publiczny  ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył  się 10 maja  2018 r.  został rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak  wpłat wadium na te nieruchomości.  VI przetarg  publiczny  ustny  nieograniczony  na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył  się 22 czerwca   2018 r.  został rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak  wpłat wadium na te  nieruchomości. VII przetarg  publiczny  ustny nieograniczony  na sprzedaż powyższych nieruchomości odbył  się 28 września   2018 r.  został  rozstrzygnięty negatywnie  ze względu na brak  wpłat wadium na te nieruchomości.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży usytuowane są na terenie nowego osiedla domków jednorodzinnych w Wilkowie, w planie zagospodarowania przestrzennego  miejscowości Wilków objęte symbolem „2MNa” stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań, poza zapisem zawartym przy działce nr 1668/6.

Przetarg  odbędzie się  w dniu 22 listopada  2018 r.  o  godz.930 w  siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  do godz.1330w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 r.   lub na konto  Urzędu Gminy BS Wilków 40 8890 1037 0012 0333 2002 0007.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23%  . Nabywca pokrywa koszty notarialne oraz opłatę sądową związaną z nabyciem  nieruchomości.

Osoby, które nie ukończyły 40 lat  i zabudują nabywaną nieruchomość budynkiem mieszkalnym w terminie 5 lat od czasu nabycia działki, mogą nabyć  nieruchomość z 30% bonifikatą.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedaży nieruchomości w formie
przetargu nie może być rozłożona  na raty.

Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 3, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon 774195511
                                                                                

Wilków, dnia  15 października  2018 r.  

 

Regulamin przetargu

Lokalizacja działek stanowiących mienie Gminy Wilków

                                                                                                                                                                   

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2018
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • opublikowano:
  23-10-2018 10:37
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • zmodyfikowano:
  24-10-2018 09:07
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 2135
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×