Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
920478160295725741741000711046549414811650145328000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10131011530712967912188798884945058897885270835819506589269101749
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
625214817895566748527876285362921489033285449805588647696780
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
587794881955296518495378353963570545810253534669626536672083
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398992724833019367575334731974443334314639466399544040448017
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
249643320430804298304092440939401003796638247451794231044017
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000118127741556316353328272473024366
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 122043
 2. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 104484
 3. Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 61515
 4. Zamówienia publiczne 2014
  Wyświetleń: 55408
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 50702
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 33754
 7. Zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 29603
 8. Jak należy postępować w przypadku ukąszenia, użądlenia oraz pogryzienia
  Wyświetleń: 28455
 9. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 24002
 10. Komunikaty
  Wyświetleń: 23121
 11. Zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 23044
 12. Zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 20514
 13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 19688
 14. Zamówienia publiczne 2013
  Wyświetleń: 18723
 15. Zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 17896
 16. Zamówienia publiczne 2012
  Wyświetleń: 16643
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16352
 18. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 15372
 19. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 15286
 20. Wybory samorządowe 2010r.
  Wyświetleń: 14866
 21. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 14853
 22. Zamówienia publiczne 2011
  Wyświetleń: 14838
 23. Wykazy
  Wyświetleń: 14103
 24. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 14077
 25. Publiczne Gimnazjum w Wilkowie
  Wyświetleń: 13879
 26. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.
  Wyświetleń: 13867
 27. Sprawozdania
  Wyświetleń: 13621
 28. Opracowania, Plany, Wykazy
  Wyświetleń: 13555
 29. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej
  Wyświetleń: 13554
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13532
 31. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 12953
 32. Budżet
  Wyświetleń: 12765
 33. Publiczne Przedszkole w Wilkowie
  Wyświetleń: 12741
 34. Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych
  Wyświetleń: 12576
 35. Wzory dokumentów GOPS
  Wyświetleń: 12362
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12272
 37. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 12073
 38. Wybory Prezydenta RP 2010r.
  Wyświetleń: 12049
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu
  Wyświetleń: 11978
 40. Rodzaje Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 11790
 41. Status Prawny
  Wyświetleń: 11689
 42. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11594
 43. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11437
 44. KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 11404
 45. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach
  Wyświetleń: 11350
 46. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.
  Wyświetleń: 11198
 47. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 11170
 48. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 11165
 49. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 11075
 50. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 11065
 51. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 10863
 52. Projekty Uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 10722
 53. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 10721
 54. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10715
 55. Zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 10529
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10387
 57. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 10358
 58. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 10222
 59. Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
  Wyświetleń: 10203
 60. Komunikaty meteorologiczne
  Wyświetleń: 10108
 61. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10056
 62. Więcej informacji - na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl
  Wyświetleń: 9959
 63. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2010-2014
  Wyświetleń: 9931
 64. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
  Wyświetleń: 9917
 65. Zbiory dziennika urzędowego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 9886
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9865
 67. Postępowanie skargowo - wnioskowe
  Wyświetleń: 9817
 68. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9740
 69. Dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 9735
 70. Wybory samorządowe 2014 r.
  Wyświetleń: 9725
 71. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9667
 72. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 9648
 73. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 9573
 74. Statut Gminy Wilków
  Wyświetleń: 9421
 75. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 9397
 76. Monitor Polski
  Wyświetleń: 9388
 77. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9384
 78. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 9149
 79. Organizacja
  Wyświetleń: 9146
 80. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 9124
 81. Dodatek Energetyczny
  Wyświetleń: 8972
 82. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 8830
 83. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 8798
 84. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 8696
 85. Wzory dokumentów podatkowych ważne do końca 2015 roku
  Wyświetleń: 8660
 86. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 8644
 87. Majątek
  Wyświetleń: 8594
 88. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku
  Wyświetleń: 8592
 89. Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 8545
 90. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8385
 91. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8370
 92. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2014 roku
  Wyświetleń: 8313
 93. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8299
 94. Rejestry
  Wyświetleń: 8288
 95. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 8230
 96. Archiwa
  Wyświetleń: 8109
 97. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego.
  Wyświetleń: 8076
 98. Zamówienia publiczne 2011
  Wyświetleń: 8030
 99. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 7873
 100. Ewidencje
  Wyświetleń: 7850
 101. WYNIKI WYBORÓW Z DNIA 12 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 7675
 102. Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 7674
 103. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.
  Wyświetleń: 7319
 104. KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 7223
 105. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 7016
 106. Wzory dokumentów - gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 6965
 107. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2006-2010
  Wyświetleń: 6916
 108. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
  Wyświetleń: 6790
 109. Budżet Gminy Wilków na 2009r.
  Wyświetleń: 6782
 110. Zarządzenie Nr ORG.0050.526.2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 6697
 111. KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 6557
 112. Obronność
  Wyświetleń: 6531
 113. Bezpieczna droga do szkoły - 2017
  Wyświetleń: 6456
 114. KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 6439
 115. Więcej informacji - na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl/2014/
  Wyświetleń: 6366
 116. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 6360
 117. Wybory Prezydenta RP 2015 r.
  Wyświetleń: 5984
 118. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 5939
 119. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 5829
 120. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 5827
 121. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032
  Wyświetleń: 5824
 122. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 5768
 123. Budżet Gminy Wilków na 2007r.
  Wyświetleń: 5723
 124. BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2014
  Wyświetleń: 5711
 125. Samodzielne Stanowiska Pracy
  Wyświetleń: 5697
 126. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5646
 127. Budżet Gminy Wilków na 2014r.
  Wyświetleń: 5528
 128. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 5528
 129. Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2010 roku.
  Wyświetleń: 5514
 130. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.
  Wyświetleń: 5509
 131. Referat Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 5507
 132. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.
  Wyświetleń: 5470
 133. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 5466
 134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 5464
 135. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5389
 136. Budżet Gminy Wilków na 2010r.
  Wyświetleń: 5387
 137. Informacja - brak zagrożenia radiacyjnego dla Polski
  Wyświetleń: 5350
 138. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5340
 139. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5301
 140. ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie
  Wyświetleń: 5290
 141. KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5239
 142. Budżet Gminy Wilków na 2008r.
  Wyświetleń: 5226
 143. Praktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 5223
 144. Przykładowy wzór wypełnienia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - archiwalna
  Wyświetleń: 5176
 145. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 5172
 146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku.
  Wyświetleń: 5042
 147. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 5040
 148. Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku .
  Wyświetleń: 4980
 149. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 4971
 150. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 4958
 151. Dodatek energetyczny
  Wyświetleń: 4937
 152. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 4912
 153. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 4904
 154. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 4874
 155. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.
  Wyświetleń: 4856
 156. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 4801
 157. Informacja z otwarcia ofert - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 4791
 158. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4789
 159. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
  Wyświetleń: 4756
 160. Budżet Gminy Wilków na 2005r.
  Wyświetleń: 4752
 161. Radca Prawny
  Wyświetleń: 4748
 162. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4696
 163. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015r.
  Wyświetleń: 4689
 164. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków
  Wyświetleń: 4684
 165. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4680
 166. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty - Budowa Zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie
  Wyświetleń: 4671
 167. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 4663
 168. Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku - początek kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4661
 169. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 4653
 170. Dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 4652
 171. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 4652
 172. Wypalanie traw zabija !
  Wyświetleń: 4649
 173. Ebola - EVD
  Wyświetleń: 4638
 174. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4623
 175. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 4599
 176. Szanowny mieszkańcu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4584
 177. Sprawy wojskowe - wzory pism
  Wyświetleń: 4579
 178. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 4574
 179. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 4559
 180. DRUKI DO POBRANIA
  Wyświetleń: 4532
 181. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 4518
 182. Nowy system przepływu odpadów komunalnych w gminie Wilków.
  Wyświetleń: 4513
 183. Budżet Gminy Wilków na 2006r.
  Wyświetleń: 4508
 184. Informacja o możliwym uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 4499
 185. APEL WÓJTA GMINY WILKÓW
  Wyświetleń: 4488
 186. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”
  Wyświetleń: 4474
 187. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 4447
 188. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 4437
 189. Unieważnienie postępowania - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 4413
 190. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4392
 191. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 4385
 192. II publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4381
 193. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4374
 194. II ustny publiczny przetarg na sprzedaż mienia Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4364
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 4350
 196. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.
  Wyświetleń: 4350
 197. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4350
 198. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 4339
 199. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 4338
 200. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 4336
 201. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003r.
  Wyświetleń: 4331
 202. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 4295
 203. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2012 roku
  Wyświetleń: 4288
 204. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 4286
 205. Udzielenie w 2014r. Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 4284
 206. III publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4278
 207. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 4274
 208. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4265
 209. Petycje
  Wyświetleń: 4263
 210. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 4256
 211. INFORMACJA PUBLICZNA SPORZĄDZONA W TRYBIE ART. 37 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 4229
 212. Zadania i kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4224
 213. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część A )
  Wyświetleń: 4220
 214. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 4220
 215. WYJAŚNIENIE DO SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie
  Wyświetleń: 4197
 216. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4192
 217. Ogłoszenie POKL : Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy
  Wyświetleń: 4185
 218. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4166
 219. Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku
  Wyświetleń: 4165
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 4156
 221. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WILKOWIE
  Wyświetleń: 4143
 222. Zawiadomienieo wniesieniu odwołania od decyzji dotyczącej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 53343.01 B w Idzikowicach
  Wyświetleń: 4141
 223. I publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4137
 224. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4115
 225. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ogłoszenie o zamówieniu - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW
  Wyświetleń: 4113
 226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 4109
 227. Informacja dla wnioskodawcy
  Wyświetleń: 4105
 228. OGŁOSZENIE O NABORZE Nr KS. 2110.2.2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 6 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4105
 229. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowie
  Wyświetleń: 4089
 230. Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku
  Wyświetleń: 4084
 231. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 4064
 232. Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 4061
 233. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków ? projekt pt. ?I Ty masz szansę na sukces? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...
  Wyświetleń: 4052
 234. Budżet Gminy Wilków na 2004r.
  Wyświetleń: 4031
 235. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4031
 236. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków - projekt pt.I Ty masz szansę na sukces
  Wyświetleń: 4031
 237. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 4027
 238. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B )
  Wyświetleń: 4009
 239. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4004
 240. Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku
  Wyświetleń: 3997
 241. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3994
 242. Przetarg nieograniczony na Budowę Kanalizacji Sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków
  Wyświetleń: 3992
 243. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Świadczenie usługi oświetleniowej w postaci serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3976
 244. Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3959
 245. Informacja Wójta Gminy Wilków dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3951
 246. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3950
 247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.
  Wyświetleń: 3931
 248. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3909
 249. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3900
 250. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2014
  Wyświetleń: 3900
 251. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony -Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3897
 252. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2010 roku
  Wyświetleń: 3885
 253. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków nr 2
  Wyświetleń: 3875
 254. PUP Namysłów - Dotacje dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla Pracodawców.
  Wyświetleń: 3873
 255. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3863
 256. Ogłoszenie dla Wyborców w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Wilkowie
  Wyświetleń: 3858
 257. Informacja dla mężów zaufania
  Wyświetleń: 3857
 258. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 3849
 259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 3847
 260. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014 w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 3843
 261. Stypendium szkolne - opis
  Wyświetleń: 3840
 262. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej
  Wyświetleń: 3836
 263. Zawiadomienie - XXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 08 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3836
 264. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3833
 265. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 3828
 266. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006r.
  Wyświetleń: 3818
 267. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3813
 268. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie.
  Wyświetleń: 3806
 269. Rola i Pojęcie Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3806
 270. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2013
  Wyświetleń: 3799
 271. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków.
  Wyświetleń: 3797
 272. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3791
 273. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2009 roku
  Wyświetleń: 3791
 274. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3766
 275. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 3765
 276. Komunikaty ostrzegawcze
  Wyświetleń: 3763
 277. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 3756
 278. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKAZU WYPALANIA TRAW
  Wyświetleń: 3753
 279. Zasady postępowania na wypadek upałów i gradobicia
  Wyświetleń: 3753
 280. Petycje w roku 2015
  Wyświetleń: 3749
 281. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 3745
 282. Organy Stanowiące Prawo Miejscowe
  Wyświetleń: 3742
 283. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 3741
 284. Obwodowe Komisje Wyborcze do Parlamentu Europejskiego 2009 r.
  Wyświetleń: 3739
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3732
 286. Wybory samorządowe 2018 r.
  Wyświetleń: 3732
 287. Budżet Gminy Wilków na 2012r.
  Wyświetleń: 3731
 288. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 3730
 289. Wykaz miejsc na obszarze gminy Wilków wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3706
 290. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3696
 291. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r - ponownie głosowanie w wyborach Wójta Gminy Wilków 5 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 3691
 292. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 3691
 293. Petycje w roku 2017
  Wyświetleń: 3689
 294. Budżet Gminy Wilków na 2011r.
  Wyświetleń: 3687
 295. Wyjaśnienia do SIWZ. Budowa kotłowni z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja.
  Wyświetleń: 3685
 296. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3684
 297. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3657
 298. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Zamówienia dodatkowe -Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3656
 299. Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3653
 300. Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 3646
 301. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3644
 302. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3639
 303. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia II - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3633
 304. Ogłaszanie i Obowiązywanie Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3622
 305. Bezpieczne wakacje 2017
  Wyświetleń: 3616
 306. UWAGA METANOL ZABIJA !
  Wyświetleń: 3612
 307. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.
  Wyświetleń: 3609
 308. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012
  Wyświetleń: 3605
 309. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 3604
 310. Zasady zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego
  Wyświetleń: 3598
 311. Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2015/2016
  Wyświetleń: 3591
 312. UWAGA - CZESKI ALKOHOL !!!
  Wyświetleń: 3587
 313. Wyniki głosowania - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010r.
  Wyświetleń: 3566
 314. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3563
 315. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. I Budowa Kotłowni
  Wyświetleń: 3554
 316. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 30 sierpnia 2011 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 3551
 317. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.
  Wyświetleń: 3547
 318. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3545
 319. Wyjaśnienia do SIWZ, Zmiana treści SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 3545
 320. Budżet Gminy Wilków na 2013r.
  Wyświetleń: 3544
 321. Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3541
 322. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków -zamówienia dodatkowe.
  Wyświetleń: 3539
 323. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3537
 324. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2011 roku
  Wyświetleń: 3535
 325. Komisja Rewizyjna Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3529
 326. Formularze dotyczące podatku leśnego
  Wyświetleń: 3525
 327. Projekt „Powrót do zatrudnienia” – staż w przedszkolu na stanowisku Asystenta Nauczyciela Przedszkola
  Wyświetleń: 3524
 328. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczą.
  Wyświetleń: 3521
 329. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011
  Wyświetleń: 3517
 330. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3515
 331. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków.
  Wyświetleń: 3515
 332. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3507
 333. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach - zamówienia dodatkowe
  Wyświetleń: 3507
 334. Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 3482
 335. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2008 roku
  Wyświetleń: 3476
 336. Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 3474
 337. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3466
 338. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3465
 339. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.
  Wyświetleń: 3465
 340. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3461
 341. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3458
 342. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3457
 343. Wyjaśnienia do SIWZ II. Budowa kotłowni z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja.
  Wyświetleń: 3443
 344. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków- wydane w 2007 roku
  Wyświetleń: 3443
 345. Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 3440
 346. Uchwała Nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3440
 347. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3435
 348. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
  Wyświetleń: 3432
 349. KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 3428
 350. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3420
 351. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 3419
 352. Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie losowania numerów dla list kandydatów
  Wyświetleń: 3415
 353. Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 3409
 354. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2006 roku
  Wyświetleń: 3408
 355. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2005 roku
  Wyświetleń: 3406
 356. Budżet Gminy Wilków na 2015r.
  Wyświetleń: 3401
 357. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 3396
 358. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3389
 359. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3381
 360. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 3377
 361. Usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach
  Wyświetleń: 3376
 362. Przetarg nieograniczony na Budowę Kotłowni wraz z termodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach - I Budowa Kotłowni
  Wyświetleń: 3374
 363. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 3374
 364. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3372
 365. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r. - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3369
 366. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3364
 367. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3363
 368. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3360
 369. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3357
 370. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3357
 371. Uchwała nr 620/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 3354
 372. Nie daj się oszukać...
  Wyświetleń: 3353
 373. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 4 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 3346
 374. Wytyczne głównego lekarza weterynarii dla hodowców drobiu
  Wyświetleń: 3341
 375. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2017 roku
  Wyświetleń: 3339
 376. Zarządzenie Nr ORG.0050.497.2014 z dnia 21 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 3337
 377. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3336
 378. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 3336
 379. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3332
 380. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i wójta w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 3330
 381. Przetar nieograniczony - Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie
  Wyświetleń: 3321
 382. WYJAŚNIENIE DO SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY W IDZIKOWICACH. I BUDOWA KOTŁOWNI
  Wyświetleń: 3319
 383. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3319
 384. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3318
 385. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 3318
 386. Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3315
 387. Zmiania zarządzenia Nr ORG. 0151-290/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3307
 388. Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3306
 389. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 3291
 390. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2003 roku
  Wyświetleń: 3286
 391. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3279
 392. XL Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 3278
 393. PUBLIKACJE INTERNETOWE
  Wyświetleń: 3277
 394. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu
  Wyświetleń: 3274
 395. W obliczu powodzi...
  Wyświetleń: 3271
 396. XXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3269
 397. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2015
  Wyświetleń: 3266
 398. Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3262
 399. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 3261
 400. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II -Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3258
 401. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 3257
 402. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 4 maja 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3253
 403. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 3246
 404. Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3245
 405. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 3245
 406. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
  Wyświetleń: 3244
 407. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3236
 408. Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku
  Wyświetleń: 3232
 409. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2004 roku
  Wyświetleń: 3231
 410. Informacja dla pełnomocników i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 3228
 411. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3228
 412. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
  Wyświetleń: 3226
 413. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2013 r.
  Wyświetleń: 3225
 414. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
  Wyświetleń: 3224
 415. Zarządzenie Nr ORG. 0151-176/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3212
 416. Uchwała nr 108/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3209
 417. Pięć kroków do bezpiecznej żywnośći
  Wyświetleń: 3208
 418. Petycje w roku 2016
  Wyświetleń: 3206
 419. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 6 maja 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców
  Wyświetleń: 3205
 420. Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie
  Wyświetleń: 3195
 421. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2012 r.
  Wyświetleń: 3194
 422. Państwowa Komisja Wyborcza - informacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3189
 423. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 3185
 424. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3184
 425. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2014 roku
  Wyświetleń: 3184
 426. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3182
 427. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 3179
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 4 września 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 3175
 429. Komunikat Wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w Opolu o zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż w okresie jesiennym
  Wyświetleń: 3171
 430. Zaskoczyła mnie burza co mam robić
  Wyświetleń: 3171
 431. "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 3170
 432. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  Wyświetleń: 3169
 433. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3166
 434. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 3162
 435. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3161
 436. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz Infrastrukturą Techniczną
  Wyświetleń: 3150
 437. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3149
 438. Dezynfekcja po powodzi
  Wyświetleń: 3146
 439. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej...
  Wyświetleń: 3142
 440. Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku
  Wyświetleń: 3141
 441. Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku
  Wyświetleń: 3133
 442. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3129
 443. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2011 r.
  Wyświetleń: 3128
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3127
 445. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 3124
 446. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3122
 447. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 3117
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach.I Budowa KOTŁOWNI
  Wyświetleń: 3114
 449. Zarządzenie Nr ORG. 0151-281/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 3111
 450. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 3110
 451. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
  Wyświetleń: 3107
 452. XXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3103
 453. Komisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3093
 454. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3090
 455. Przetarg nieograniczony na Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ
  Wyświetleń: 3081
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczną
  Wyświetleń: 3079
 457. Oświadczenia majątkowe złożone w 2003 roku
  Wyświetleń: 3078
 458. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 3078
 459. Zarządzenie Nr ORG. 0151-185/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 3073
 460. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3071
 461. Bezpieczne wakacje 2018
  Wyświetleń: 3070
 462. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej.
  Wyświetleń: 3070
 463. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I-Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków.
  Wyświetleń: 3070
 464. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2008 r.
  Wyświetleń: 3069
 465. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2010 roku.
  Wyświetleń: 3068
 466. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie
  Wyświetleń: 3066
 467. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Zakup i Dostawa Oleju Opałowego Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 3066
 468. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 3065
 469. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006r.
  Wyświetleń: 3062
 470. Uchwała nr 622/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 3058
 471. Próba syren 13 - 14 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3057
 472. Zapoznaj się z Zasadami Bezpiecznego Zachowania nad Wodą
  Wyświetleń: 3053
 473. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Izba Rolnicza w Opolu zapraszają na szkolenie w dniu 4 grudnia 2009 roku o godz. 10.00 w sali ARIMR w Opolu ul. Wrocławska 170
  Wyświetleń: 3050
 474. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3043
 475. Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków”
  Wyświetleń: 3041
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 7 czerwca 2010 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3040
 477. Zarządzenie Nr ORG.0050.541.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3040
 478. Wyjaśnienia nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 3039
 479. Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 roku
  Wyświetleń: 3036
 480. Uchwała nr 12/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3036
 481. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3031
 482. Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 roku
  Wyświetleń: 3030
 483. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3030
 484. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 3026
 485. Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3020
 486. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrzno-kablowej 110kV GPZ Namysłów - GPZ Oleśnica
  Wyświetleń: 3016
 487. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3016
 488. Uchwała nr 80/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3014
 489. Uwaga !!! Upał
  Wyświetleń: 3012
 490. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie.
  Wyświetleń: 3011
 491. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 3011
 492. Zarządzenie Nr ORG. 0151-279/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3010
 493. Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3006
 494. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 3005
 495. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 3004
 496. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY W IDZIKOWICACH. I BUDOWA KOTŁOWNI
  Wyświetleń: 3004
 497. XLII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3001
 498. 67 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1 SIERPNIA 2011r.
  Wyświetleń: 2998
 499. APEL
  Wyświetleń: 2994
 500. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2991
 501. Ogłoszenie o naborze Nr KS. 2110.1.2012 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 27 Listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2985
 502. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 2983
 503. Bezpłatne skryningowe badania mammograficzne
  Wyświetleń: 2976
 504. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2974
 505. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 września 2010r.
  Wyświetleń: 2972
 506. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 2971
 507. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 2969
 508. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 września 2005r.
  Wyświetleń: 2968
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2966
 510. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2966
 511. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2966
 512. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
  Wyświetleń: 2965
 513. XL Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2963
 514. Zasady postępowania przypadku wystąpienia wichury lub huraganu.
  Wyświetleń: 2963
 515. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa z siedzibą w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1 ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD
  Wyświetleń: 2959
 516. Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2955
 517. Wójt Gminy Wilków ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, ul. Lipowa 54
  Wyświetleń: 2949
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 8 listopada 2010r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójta zarządzonymi na dzień 21 listopad
  Wyświetleń: 2945
 519. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R.
  Wyświetleń: 2940
 520. Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie powołania koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 2934
 521. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ogłoszenie o zamówieniu - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW
  Wyświetleń: 2932
 522. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2930
 523. Projekt „Powrót do zatrudnienia” – Dzienny opiekun
  Wyświetleń: 2926
 524. Lokalizacja inwestycji pelu publicznego w Idzikowicach - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2924
 525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie część A
  Wyświetleń: 2924
 526. Wzory dokumentów podatkowych i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2919
 527. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu
  Wyświetleń: 2917
 528. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2915
 529. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2913
 530. Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 2912
 531. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizownie kursu pn. Opiekunka osób starszych i niepelnosprawnych z językiem niemieckim dla 2 osób
  Wyświetleń: 2910
 532. Bezpłatna pomoc oraz informacje w zakresie wypełniania wniosków o płatności obszarowe dla rolników, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2905
 533. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2014r. poz.231).
  Wyświetleń: 2902
 534. Zawiadomienie - VII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 19.06.2015r.
  Wyświetleń: 2898
 535. Komunikat w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 8 października 2010r.
  Wyświetleń: 2896
 536. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie w 2014r. Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy...
  Wyświetleń: 2895
 537. Informacja w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2891
 538. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2889
 539. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
  Wyświetleń: 2887
 540. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2886
 541. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2885
 542. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2883
 543. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2874
 544. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2871
 545. Lokalizacja inwestycji celu publicznego w Krzykowie - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2864
 546. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. -Mamo, tato pobaw się ze mną - festyn rodzinny w ramach Powitania lata -
  Wyświetleń: 2863
 547. OGŁOSZENIE O NABORZE Nr KS. 2110.3.2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER z dnia 8 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2862
 548. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2862
 549. Uchwała nr 509/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2862
 550. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej
  Wyświetleń: 2859
 551. Wyniki otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków"
  Wyświetleń: 2858
 552. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2858
 553. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2845
 554. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz wójta
  Wyświetleń: 2843
 555. Ogłoszenie o naborze Nr KS. 1110-2/10 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25 czerwca 2010r. Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
  Wyświetleń: 2840
 556. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2007 r.
  Wyświetleń: 2838
 557. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 2838
 558. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kultury i sportu
  Wyświetleń: 2837
 559. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2837
 560. Informacja w spr. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2834
 561. Informacje dla właścicieli lasów
  Wyświetleń: 2834
 562. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2006 r.
  Wyświetleń: 2821
 563. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2816
 564. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2816
 565. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B )
  Wyświetleń: 2815
 566. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 2815
 567. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2814
 568. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI WILKÓW DOT. BUDOWY KANALIZACJI
  Wyświetleń: 2812
 569. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2812
 570. Wykaz organizacji
  Wyświetleń: 2811
 571. Co to jest grypa A/H1N1 i w jaki sposób się przenosi? Jak myć ręce ?
  Wyświetleń: 2807
 572. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2807
 573. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków
  Wyświetleń: 2803
 574. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń WC wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2803
 575. Informacja w sprawie realizacji programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 2802
 576. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2801
 577. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2801
 578. Placówki pomocy dla potrzebujących wsparcia w województwie opolskim 2009/2010
  Wyświetleń: 2800
 579. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 października 2005r.
  Wyświetleń: 2796
 580. Jak blisko granicy działki można sadzić drzewa
  Wyświetleń: 2795
 581. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2795
 582. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie w 2014r. Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów...
  Wyświetleń: 2792
 583. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2004
  Wyświetleń: 2788
 584. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2786
 585. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2786
 586. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2785
 587. Realizacja projektu : Budzimy III sektor - rozwój potencjału opolskich ngo s w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  Wyświetleń: 2781
 588. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2780
 589. XLI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2772
 590. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 2772
 591. Zawiadomienie - V sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.03.2015r.
  Wyświetleń: 2771
 592. Zawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2771
 593. Postanowienie wsprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i w Wojciechowie
  Wyświetleń: 2768
 594. XXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 2768
 595. Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku wymarznięcia upraw
  Wyświetleń: 2766
 596. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2766
 597. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób udających się do kraju, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi
  Wyświetleń: 2762
 598. Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.01.2015r.
  Wyświetleń: 2760
 599. Informacja dla niesłyszących
  Wyświetleń: 2754
 600. INFORMACJA
  Wyświetleń: 2753
 601. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 2753
 602. /Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy/ - Kurs na wózki widłowe - kurs na tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów.
  Wyświetleń: 2751
 603. Główny Urząd Statystyczny - Pilna Informacja- w sprawie formularza do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 2751
 604. I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2751
 605. WYDMUCHAJ NOS, WYRZUĆ CHUSTECZKĘ, POZBĄDŹ SIĘ WIRUSA
  Wyświetleń: 2749
 606. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 października 2006r.
  Wyświetleń: 2748
 607. Uchwała nr 621/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2747
 608. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ
  Wyświetleń: 2745
 609. Uchwała nr 508/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2744
 610. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2743
 611. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 2740
 612. Postanowienie wsprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i w Wojciechowie
  Wyświetleń: 2739
 613. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2739
 614. Uwaga przedsiębiorcy - czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.
  Wyświetleń: 2736
 615. Lokalizacja inwestycji celu publicznego w Jakubowicach - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2734
 616. Programy współpracy
  Wyświetleń: 2732
 617. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2732
 618. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2005
  Wyświetleń: 2731
 619. Ogłoszenie POKL pn. Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy
  Wyświetleń: 2730
 620. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2730
 621. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi
  Wyświetleń: 2728
 622. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2727
 623. Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy wilków
  Wyświetleń: 2727
 624. Uchwała nr 507/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2727
 625. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2726
 626. Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach
  Wyświetleń: 2724
 627. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okręg nr 21
  Wyświetleń: 2723
 628. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2723
 629. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2720
 630. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2719
 631. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2719
 632. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2718
 633. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
  Wyświetleń: 2716
 634. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2716
 635. Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku- koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2716
 636. Ogłoszenie o naborze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 2715
 637. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2711
 638. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 2710
 639. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okręg nr 51
  Wyświetleń: 2710
 640. Zawiadomienie o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Bukowie, Pszeniczna, Pągów, Wojciechów
  Wyświetleń: 2708
 641. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - szkolenia Małe Projekty Leader
  Wyświetleń: 2705
 642. Obwieszczenie OKW w Opolu z dnia 4 października 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
  Wyświetleń: 2705
 643. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002r.
  Wyświetleń: 2702
 644. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł
  Wyświetleń: 2702
 645. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2694
 646. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2688
 647. Zawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2688
 648. Obwieszczenie zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2686
 649. Zapytanie ofertowe -- Zorganizownie kursu pn. „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim” dla 2 osób...
  Wyświetleń: 2682
 650. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2681
 651. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2680
 652. Zarządzenie nr 7/2010r Prezesa Zarządu Wodociągów i Usług Komunalnych -EKOWOD Sp. z o.o. z dnia 23.04.2010
  Wyświetleń: 2674
 653. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubska
  Wyświetleń: 2670
 654. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana mpzp Wilków
  Wyświetleń: 2669
 655. Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Wyświetleń: 2664
 656. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000 zł.
  Wyświetleń: 2663
 657. Sprawozdania z realizacji programów współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2662
 658. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 21 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 2661
 659. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2661
 660. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2658
 661. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2656
 662. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2654
 663. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków.
  Wyświetleń: 2653
 664. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2652
 665. XLI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 października 2010r.
  Wyświetleń: 2652
 666. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2650
 667. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2649
 668. Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w roku 2015
  Wyświetleń: 2646
 669. Uchwała Nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2643
 670. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2640
 671. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2636
 672. Zarządzenie nr ORG.0050.104.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2635
 673. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2633
 674. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2633
 675. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część A )
  Wyświetleń: 2632
 676. Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2632
 677. Powiadomienia o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych
  Wyświetleń: 2632
 678. Narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 2631
 679. Ogłoszenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10.10.2012 r. w sprawie zapewnienia wzrostu dostępności usług telefoniii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa
  Wyświetleń: 2629
 680. Uchwała nr 444/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2625
 681. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2624
 682. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 stycznia 2010r.
  Wyświetleń: 2623
 683. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 2623
 684. Zapytanie ofertowe - organizownie kursu pn. Prawo jazdy kat. „C”
  Wyświetleń: 2623
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 14 października 2010 roku w sprawie obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2619
 686. Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 2617
 687. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2616
 688. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2614
 689. XLII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2614
 690. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
  Wyświetleń: 2611
 691. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2609
 692. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2609
 693. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2002 roku
  Wyświetleń: 2609
 694. Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy - kursy
  Wyświetleń: 2606
 695. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2605
 696. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012r.
  Wyświetleń: 2603
 697. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 2596
 698. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
  Wyświetleń: 2591
 699. Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2590
 700. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2586
 701. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2008-2011
  Wyświetleń: 2585
 702. Ogłoszenie Wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2585
 703. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku...
  Wyświetleń: 2582
 704. ABC kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 2581
 705. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2579
 706. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INFORMATYKA W URZĘDZIE GMINY W WILKOWIE UL. WROCŁAWSKA 11 46-113 WILKÓW
  Wyświetleń: 2574
 707. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 2574
 708. Bus 500 plus
  Wyświetleń: 2573
 709. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2009 r.
  Wyświetleń: 2573
 710. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków. - Wilków
  Wyświetleń: 2570
 711. Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty - Wybór oferty Kurs prawa jazdy Kat. B
  Wyświetleń: 2564
 712. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2563
 713. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Administracyjnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2561
 714. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi
  Wyświetleń: 2558
 715. KOMUNIKATY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie
  Wyświetleń: 2558
 716. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 maja 2010r.
  Wyświetleń: 2558
 717. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2554
 718. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2554
 719. UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU pn. -NOWE KWALIFIKACJE-NOWE PERSPEKTYWY-16 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 2552
 720. XXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2551
 721. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2549
 722. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2549
 723. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2548
 724. Uchwała nr 443/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2010r.
  Wyświetleń: 2547
 725. Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty - Wybór oferty Kurs prawa jazdy Kat. C
  Wyświetleń: 2545
 726. Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 września 2011 r.o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
  Wyświetleń: 2545
 727. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009r.
  Wyświetleń: 2544
 728. Zawiadomienie - VI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 2543
 729. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2539
 730. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2539
 731. Uchwała nr 410/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2009 r.
  Wyświetleń: 2538
 732. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 2538
 733. Zapytanie ofertowe - organizownie kursu pn. Prawo jazdy kat. „B”
  Wyświetleń: 2530
 734. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 2529
 735. OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 29
  Wyświetleń: 2525
 736. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2522
 737. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2522
 738. Uwaga - Zmiany w Rewirze Dzielnicowych
  Wyświetleń: 2522
 739. Dokumenty dotyczące stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 2517
 740. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2511
 741. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2509
 742. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2508
 743. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2508
 744. Informacja Wójta o sposobie dokonywania opłat skarbowych
  Wyświetleń: 2506
 745. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8 km.1 w Pągowie z działkami sąsiednimi nr 7, nr 9, nr 201 i nr 209
  Wyświetleń: 2499
 746. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2489
 747. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2489
 748. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 2487
 749. Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania
  Wyświetleń: 2486
 750. Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2017
  Wyświetleń: 2485
 751. I Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2483
 752. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przebudowę z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną
  Wyświetleń: 2482
 753. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2010 r.
  Wyświetleń: 2480
 754. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2480
 755. Ogłoszenie o naborze Nr KS. 1110-1/10 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 czerwca 2010r. Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór na stanowisko ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2478
 756. Informacja nt. funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych
  Wyświetleń: 2477
 757. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2470
 758. Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny Oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2469
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 27 września 2010 roku w sprawie okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 2464
 760. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2464
 761. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2464
 762. Zawiadomienie - XXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2462
 763. Komunikat Rzecznika Prasowego MSW ws dopalaczy
  Wyświetleń: 2460
 764. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2460
 765. DOFINANSOWANIE DO DEMONTAŻU ETERNITU W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2459
 766. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2459
 767. Uchwała nr 411/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2458
 768. Zawiadomienie - XXXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 13.11.2014r.
  Wyświetleń: 2455
 769. Pomoc żywnościowa
  Wyświetleń: 2454
 770. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2454
 771. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2003r.
  Wyświetleń: 2453
 772. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2452
 773. Zawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2451
 774. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2447
 775. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w urzędzie gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2445
 776. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002r.
  Wyświetleń: 2442
 777. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji Elektrowni Wiatrowych
  Wyświetleń: 2436
 778. Małe granty
  Wyświetleń: 2433
 779. Uchwała nr 13/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2433
 780. Zarządzenie Nr ORG.0050.523.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2430
 781. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2422
 782. Zarządzenie Nr ORG.0151-325/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2422
 783. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lutego 2003r
  Wyświetleń: 2414
 784. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 października 2003r.
  Wyświetleń: 2412
 785. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2408
 786. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
  Wyświetleń: 2407
 787. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie
  Wyświetleń: 2404
 788. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 2404
 789. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2403
 790. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 2393
 791. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków"
  Wyświetleń: 2392
 792. Informacja z otwarcia ofert- Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP II
  Wyświetleń: 2391
 793. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 2391
 794. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 2390
 795. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 września 2008r.
  Wyświetleń: 2389
 796. Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 2380
 797. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 marca 2007r.
  Wyświetleń: 2379
 798. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2379
 799. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Wilkowie na dzień 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2377
 800. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2376
 801. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert, pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2372
 802. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2370
 803. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Firmy PTC Sp. z o. o. Nr BTS-53343.01 Idzikowice Centrum.
  Wyświetleń: 2368
 804. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 2367
 805. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2367
 806. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 2360
 807. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie część B
  Wyświetleń: 2359
 808. Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2356
 809. Informacja dla mężów zaufania
  Wyświetleń: 2351
 810. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 maja 2009r.
  Wyświetleń: 2351
 811. Budżet Gminy Wilków na 2016r.
  Wyświetleń: 2347
 812. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 2347
 813. Składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 2346
 814. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 2345
 815. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 2344
 816. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2343
 817. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2337
 818. Ogłoszenie Agencji Nieruchomości w Opolu z 26.11.2012r.
  Wyświetleń: 2333
 819. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2332
 820. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 2331
 821. Ogłoszenie o VII ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2329
 822. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 2329
 823. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: "Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2323
 824. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2320
 825. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2316
 826. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2316
 827. Co należy wiedzieć o kleszczach?
  Wyświetleń: 2315
 828. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2314
 829. XXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2308
 830. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2298
 831. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2295
 832. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 września 2004r.
  Wyświetleń: 2294
 833. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
  Wyświetleń: 2291
 834. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 2290
 835. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 2287
 836. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2285
 837. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 2284
 838. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016
  Wyświetleń: 2284
 839. Informacja dotycząca przyjęć pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
  Wyświetleń: 2283
 840. Bezpieczna kąpiel
  Wyświetleń: 2279
 841. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2278
 842. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 2269
 843. Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków tj. działki o nr 142 w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2263
 844. Zarządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2256
 845. Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku
  Wyświetleń: 2254
 846. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych z dnia 07.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2252
 847. Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2251
 848. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 lipca 2009r.
  Wyświetleń: 2245
 849. Bezpieczna droga do szkoły
  Wyświetleń: 2244
 850. -Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy - nabór wśród osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - kwiecień 2011r.
  Wyświetleń: 2236
 851. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 05 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 2235
 852. I Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 listopada 2002r.
  Wyświetleń: 2233
 853. Wyniki otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”
  Wyświetleń: 2229
 854. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017
  Wyświetleń: 2225
 855. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007r.
  Wyświetleń: 2222
 856. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2221
 857. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2009r.
  Wyświetleń: 2217
 858. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2213
 859. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2213
 860. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 2212
 861. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2209
 862. STOP - wypalaniu traw
  Wyświetleń: 2208
 863. Informacja dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2207
 864. Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia prac komisji ds. referendum
  Wyświetleń: 2205
 865. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 lipca 2008r.
  Wyświetleń: 2203
 866. OGŁOSZENIE o sporządzeniu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 2202
 867. Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2201
 868. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków"
  Wyświetleń: 2200
 869. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2197
 870. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2004r.
  Wyświetleń: 2196
 871. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 2195
 872. Zarządzenie Nr ORG.0050.522.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2190
 873. Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2187
 874. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 2186
 875. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 11 września 2003r.
  Wyświetleń: 2179
 876. Zasady bezpiecznego grzybobrania
  Wyświetleń: 2179
 877. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert, pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2177
 878. Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2172
 879. Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15.12.2014r.
  Wyświetleń: 2170
 880. Informacja dot. zagrożeń związanych z tlenkiem wegla
  Wyświetleń: 2168
 881. Petycje w roku 2018
  Wyświetleń: 2153
 882. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 2148
 883. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu: "Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2143
 884. 10 zasad bezpiecznego latania bezzałogowym statkiem powietrznym
  Wyświetleń: 2139
 885. Wyniki otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”
  Wyświetleń: 2139
 886. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 2132
 887. Zagrożenie terroryzmem – poradnik
  Wyświetleń: 2118
 888. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2115
 889. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 2114
 890. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
  Wyświetleń: 2112
 891. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2109
 892. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 2103
 893. Informacja obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 2095
 894. Terminy kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
  Wyświetleń: 2091
 895. Budżet Gminy Wilków na 2017r.
  Wyświetleń: 2071
 896. Ogłoszenie o VIII ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2071
 897. Plan mobilności Kluczbork-Namysłów-Olesno: prezentacja dokumentu w gminach
  Wyświetleń: 2071
 898. Informacja o uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 2069
 899. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2015
  Wyświetleń: 2061
 900. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2050
 901. I sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 2041
 902. Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.
  Wyświetleń: 2037
 903. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem - ZAMÓWIENIE DODATKOWE
  Wyświetleń: 2036
 904. Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę
  Wyświetleń: 2023
 905. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2022
 906. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 2016
 907. Informacja w sprawie pracy Urzędu
  Wyświetleń: 2011
 908. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gmine przeznaczonych do dierżawy w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2007
 909. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 1998
 910. Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 1995
 911. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1988
 912. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1987
 913. Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.12.2014r.
  Wyświetleń: 1987
 914. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 1984
 915. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1982
 916. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1981
 917. Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony. Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 1979
 918. Ogłoszenie o IV ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1978
 919. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1974
 920. Informacja o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów
  Wyświetleń: 1973
 921. STOP - wypalaniu traw!
  Wyświetleń: 1968
 922. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1967
 923. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 200, rok produkcji 1988 i powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 1964
 924. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 1963
 925. 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
  Wyświetleń: 1957
 926. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1952
 927. Ogłoszenie - Program 500+
  Wyświetleń: 1952
 928. Jak chronić się przed kleszczami
  Wyświetleń: 1949
 929. Zawiadomienie - IX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.10.2015r.
  Wyświetleń: 1949
 930. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 200, rok produkcji 1988
  Wyświetleń: 1942
 931. Zawiadomienie Wójta Gminy Wilków o wyłożeniu projektów statutów sołectw do konsultacji z mieszkańcami sołectw
  Wyświetleń: 1934
 932. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. rusza program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1931
 933. Zapytanie ofertowe - wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1928
 934. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego- Kanalizacja Pągów
  Wyświetleń: 1924
 935. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2016
  Wyświetleń: 1915
 936. Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych
  Wyświetleń: 1910
 937. Zawiadomienie - X sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1909
 938. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1903
 939. Formularze dotyczące podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1902
 940. Ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 1902
 941. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1902
 942. Informacja dotycząca uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub za żołnierza samotnego
  Wyświetleń: 1901
 943. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1900
 944. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 1900
 945. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 1890
 946. Badania opinii społecznych w sprawie energetyki wiatrowej
  Wyświetleń: 1886
 947. Głoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP wsi Jakubowice oznaczonego jako “Jakubowice I” i “Jakubowice II”
  Wyświetleń: 1883
 948. Zawiadomienie - XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 04.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1875
 949. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilkowie przy ul. Krótkiej 1
  Wyświetleń: 1858
 950. Warsztaty ekonomiczne z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015
  Wyświetleń: 1858
 951. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1851
 952. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1849
 953. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2015 r.
  Wyświetleń: 1847
 954. Apel do mieszkańców Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1846
 955. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1844
 956. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1843
 957. Zawiadomienie - VIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.09.2015r.
  Wyświetleń: 1842
 958. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 1834
 959. Formularze dotyczące podatku rolnego
  Wyświetleń: 1832
 960. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2016 r.
  Wyświetleń: 1830
 961. Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego -Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1826
 962. 97 Rocznica Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2015
  Wyświetleń: 1825
 963. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016
  Wyświetleń: 1820
 964. Spotkanie ze Stanisławem Rakoczym
  Wyświetleń: 1812
 965. Ogłoszenie o VI ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1799
 966. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2014 r.
  Wyświetleń: 1798
 967. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018
  Wyświetleń: 1793
 968. Dodatkowy Punkt Obsługi Podatnika
  Wyświetleń: 1781
 969. Ogłoszenie Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2015
  Wyświetleń: 1779
 970. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
  Wyświetleń: 1777
 971. Zawiadomienie - XI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.12.2015r.
  Wyświetleń: 1777
 972. Plan Mobilności: ankiety konsultacyjne i terminy spotkań konsultacyjnych w gminach
  Wyświetleń: 1769
 973. Nieodpłatna pomoc prawna – informacja Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 1768
 974. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1766
 975. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1764
 976. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1754
 977. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1753
 978. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1753
 979. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1746
 980. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2017
  Wyświetleń: 1739
 981. Konkurs pn. „Stroik Wielkanocny Wilków 2016”
  Wyświetleń: 1735
 982. Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku
  Wyświetleń: 1734
 983. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1734
 984. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2017
  Wyświetleń: 1734
 985. Zajęcia w Domu Kultury w Wilkowie
  Wyświetleń: 1729
 986. Informacja na temat „LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI WILKÓW 2016”
  Wyświetleń: 1726
 987. Ogłoszenie o V ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1723
 988. Afrykański pomór świń (ASF) - zasady ochrony świń przed chorobą
  Wyświetleń: 1715
 989. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1712
 990. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2016 roku
  Wyświetleń: 1711
 991. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1706
 992. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1704
 993. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1700
 994. Ogłoszenie o V ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1699
 995. Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1694
 996. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1679
 997. Zapytanie ofertowe dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1677
 998. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy - Pągów
  Wyświetleń: 1675
 999. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1675
 1000. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1669
 1001. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1666
 1002. Zawiadomienie - XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1657
 1003. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1650
 1004. Zawiadomienie - XII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 1648
 1005. Bezpiecznie na grzyby
  Wyświetleń: 1641
 1006. Zawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1638
 1007. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1633
 1008. Zawiadomienie - XVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1621
 1009. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1615
 1010. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1614
 1011. Konkurs pn. Szopka Betlejemska Wilków 2016
  Wyświetleń: 1611
 1012. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1610
 1013. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1609
 1014. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1606
 1015. Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie samochodu specjalnego (strażackiego) STAR A 200
  Wyświetleń: 1604
 1016. Formularze dotyczące podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1601
 1017. Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1598
 1018. Zawiadomienie - XVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1598
 1019. Zawiadomienie - XIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1590
 1020. Gminny Portal Mapowy
  Wyświetleń: 1589
 1021. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1579
 1022. Wyciąg z protokołu rokowań dotyczących samochodu specjalnego STAR A200
  Wyświetleń: 1576
 1023. Zawiadomienie - XVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1576
 1024. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1560
 1025. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1557
 1026. Komunikat 5/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu (Ostrzeżenie I stopnia)
  Wyświetleń: 1556
 1027. Apel do mieszkańców Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1554
 1028. Komunikat 3/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej (Ostrzeżenie)
  Wyświetleń: 1549
 1029. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem nr 2
  Wyświetleń: 1549
 1030. ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1548
 1031. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1545
 1032. Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1543
 1033. Świadczenie "Dobry start"
  Wyświetleń: 1542
 1034. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1541
 1035. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1541
 1036. Harmonogram ferii zimowych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1540
 1037. Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów-Wilków
  Wyświetleń: 1537
 1038. Ogłoszenie o rokowaniach dot. samochodu STAR A 200
  Wyświetleń: 1535
 1039. ZMIANA 1- Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego –Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1531
 1040. Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1528
 1041. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
  Wyświetleń: 1528
 1042. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1526
 1043. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1526
 1044. Zawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1524
 1045. Wzory dokumentów obowiązujące od 01.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1523
 1046. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1515
 1047. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1512
 1048. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1507
 1049. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1506
 1050. Ogłoszenie o stypendium szkolnym rok 2017/2018
  Wyświetleń: 1496
 1051. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1495
 1052. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1493
 1053. Ogłoszenie konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 16 i 18) w 2017 r.
  Wyświetleń: 1490
 1054. Apel Wójta Gminy Wilków: "Zima 2017/2018"
  Wyświetleń: 1489
 1055. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1486
 1056. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1479
 1057. Wyniki konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
  Wyświetleń: 1478
 1058. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2017 r.
  Wyświetleń: 1471
 1059. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1470
 1060. Harmonogram ferii zimowych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1468
 1061. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy linii kablowej 15kV, oraz przebudowy linii napowietrznej SN 15kV wraz z demontażem zabudową łącznika ster. radiowo od stacji transformatorowej Wojciechów I – Wojciechów II do słupa Nr 317/00/292 Bukowie
  Wyświetleń: 1464
 1062. Awaria linii telefonicznej
  Wyświetleń: 1463
 1063. Zawiadomienie - XXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1461
 1064. Ogłoszenie w sprawie powołania oraz ustalenia zasad pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
  Wyświetleń: 1457
 1065. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1455
 1066. VI MEMORIAŁ im. Iwony i Jana Zielińskich w biegach przełajowych
  Wyświetleń: 1455
 1067. Rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego
  Wyświetleń: 1453
 1068. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
  Wyświetleń: 1451
 1069. Komunikat 4/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
  Wyświetleń: 1450
 1070. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1450
 1071. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 28 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (gmina Domaszowice)
  Wyświetleń: 1443
 1072. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1439
 1073. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1438
 1074. Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP II
  Wyświetleń: 1437
 1075. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 1435
 1076. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 1434
 1077. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Wyprowadzeniu z centrum Namysłowa indywidualnego ruchu samochodowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych
  Wyświetleń: 1431
 1078. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1430
 1079. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubskiej
  Wyświetleń: 1429
 1080. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1427
 1081. 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości
  Wyświetleń: 1426
 1082. Ogłoszenie o zmianie umowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków
  Wyświetleń: 1423
 1083. Rozpoczyna się nowy okres dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych (500+)
  Wyświetleń: 1423
 1084. Kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 1419
 1085. Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8
  Wyświetleń: 1407
 1086. Komunikat 2/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie)
  Wyświetleń: 1407
 1087. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1405
 1088. Burze i grad
  Wyświetleń: 1404
 1089. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1401
 1090. Zawiadomienie Wójta Gminy Wilków o wyłożeniu projektów statutów sołectw Jakubowice i Pszeniczna do konsultacji z mieszkańcami sołectw
  Wyświetleń: 1400
 1091. ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1398
 1092. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1396
 1093. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1391
 1094. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
  Wyświetleń: 1387
 1095. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1380
 1096. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 1376
 1097. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV
  Wyświetleń: 1373
 1098. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1373
 1099. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1372
 1100. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbiórka, przebudowa, budowa sieci elektroenergetycznej 15kV
  Wyświetleń: 1369
 1101. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1363
 1102. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1358
 1103. Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1357
 1104. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa łącznie z zapewnieniem opieki
  Wyświetleń: 1353
 1105. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 1350
 1106. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1349
 1107. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1347
 1108. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1346
 1109. INFORMACJA W SPRAWIE CZASU PRACY URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 1342
 1110. Zmiany dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 1335
 1111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1333
 1112. Zawiadomienie - XX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1333
 1113. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1332
 1114. Dzielnicowy w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 1331
 1115. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie
  Wyświetleń: 1328
 1116. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa łącznie z zapewnieniem opieki
  Wyświetleń: 1324
 1117. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1322
 1118. Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków”
  Wyświetleń: 1319
 1119. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul.Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1319
 1120. Konkurs plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. „Moja biblioteka”
  Wyświetleń: 1317
 1121. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci napowietrznej SN 15kV, budowie sieci kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych 15kV
  Wyświetleń: 1314
 1122. Informacja z otwarcia ofert - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków - zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1306
 1123. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków - zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1305
 1124. Zawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1300
 1125. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1295
 1126. Ogłoszenie o IV ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1280
 1127. Taryfy w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 1276
 1128. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1274
 1129. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbiórka, przebudowa, budowa sieci elektroenergetycznej 15kV
  Wyświetleń: 1273
 1130. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 1258
 1131. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
  Wyświetleń: 1251
 1132. Innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach
  Wyświetleń: 1249
 1133. Komunikat dot. uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1246
 1134. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1246
 1135. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych z dnia 07.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1245
 1136. Ogłoszenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1243
 1137. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1240
 1138. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 1222
 1139. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1214
 1140. Zawiadomienie - XXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1202
 1141. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Gmina Wilków –zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1199
 1142. Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
  Wyświetleń: 1197
 1143. Warsztaty kulinarne z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017
  Wyświetleń: 1191
 1144. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
  Wyświetleń: 1190
 1145. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1188
 1146. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 1186
 1147. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1184
 1148. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
  Wyświetleń: 1177
 1149. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - projekty
  Wyświetleń: 1175
 1150. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania
  Wyświetleń: 1159
 1151. Zawiadomienie - XXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1158
 1152. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 1152
 1153. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1134
 1154. Ogłoszenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1134
 1155. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1130
 1156. 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
  Wyświetleń: 1113
 1157. Ocena aktualności studium i mpzp
  Wyświetleń: 1112
 1158. Dofinansowanie do demantażu eternitu w 2018 r.
  Wyświetleń: 1102
 1159. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wilków
  Wyświetleń: 1101
 1160. Bezpłatna MAMOGRAFIA - 11 stycznia 2019 r. Dom Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16
  Wyświetleń: 1089
 1161. Ostrzeżenie przed oszustami
  Wyświetleń: 1083
 1162. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1073
 1163. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 1057
 1164. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1051
 1165. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1050
 1166. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - projekty
  Wyświetleń: 1045
 1167. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1039
 1168. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027”
  Wyświetleń: 1034
 1169. TestPetycje
  Wyświetleń: 1026
 1170. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
  Wyświetleń: 1025
 1171. Ogłoszenie w sprawie zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1021
 1172. Zawiadomienie - XXIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1001
 1173. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 997
 1174. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 996
 1175. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 995
 1176. Uchylone rozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
  Wyświetleń: 993
 1177. Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
  Wyświetleń: 984
 1178. Konkurs pn. Szopka Betlejemska Wilków 2017
  Wyświetleń: 979
 1179. Archiwum nagrań - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 977
 1180. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2019 roku
  Wyświetleń: 976
 1181. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań - II Przetarg
  Wyświetleń: 975
 1182. Informacja z otwarcia ofert- Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 974
 1183. Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku
  Wyświetleń: 972
 1184. Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP I - II Przetarg
  Wyświetleń: 958
 1185. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 957
 1186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 949
 1187. Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 944
 1188. Zawiadomienie - XXXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 31.01.2018 r.
  Wyświetleń: 940
 1189. Płatności kartą i telefonem w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 937
 1190. 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości
  Wyświetleń: 930
 1191. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego –Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 928
 1192. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017
  Wyświetleń: 926
 1193. Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.
  Wyświetleń: 925
 1194. ZAPYTANIE OFERTOWE - „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Ochrona zabytkowych witraży okiennych poprzez montaż dodatkowych okien w kościele w Pągowie”.
  Wyświetleń: 920
 1195. Zawiadomienie - XXX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.12.2017 r.
  Wyświetleń: 910
 1196. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wilków złożone na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 905
 1197. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 901
 1198. Wykaz głosowania Radnych
  Wyświetleń: 896
 1199. Unieważnienie przetargu - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul.Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 894
 1200. Harmonogram ferii zimowych na 2018 r.
  Wyświetleń: 876
 1201. Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018
  Wyświetleń: 865
 1202. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 865
 1203. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 859
 1204. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Wykonanie instalacji antywłamaniowej, przeciw pożarowej w kościele w Bukowiu
  Wyświetleń: 858
 1205. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 855
 1206. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 853
 1207. Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 851
 1208. Ogłoszenie o VI ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 839
 1209. Gminny Konkurs Wielkanocny pt. „Stroik Wielkanocny Wilków 2018”
  Wyświetleń: 836
 1210. ZAPYTANIE OFERTOWE - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Odrestaurowanie ścian wewnętrznych w kościele w Pągowie
  Wyświetleń: 834
 1211. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie (dot. ogłoszenia Nr KS.2110.1.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.)
  Wyświetleń: 830
 1212. Ogłoszenie o naborze nr 2110.1.2018 na wolne stanowisko urzędnicze ds. Rolnictwa i gospodarki nieruchomościami z dnia 26.02.2018 r.
  Wyświetleń: 827
 1213. Informacja ogólna w sprawie przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 815
 1214. Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wilków
  Wyświetleń: 811
 1215. Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie
  Wyświetleń: 810
 1216. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 807
 1217. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 804
 1218. Zapytanie ofertowe - dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 795
 1219. Kleszcze atakuja z ukrycia
  Wyświetleń: 790
 1220. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2018
  Wyświetleń: 790
 1221. Informacja z otwarcia ofert - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 787
 1222. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 784
 1223. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 780
 1224. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 778
 1225. Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 770
 1226. Wykaz urzędników wyborczych działających na obszarze Gminy Wilków
  Wyświetleń: 765
 1227. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2018 roku
  Wyświetleń: 761
 1228. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 759
 1229. Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP I
  Wyświetleń: 748
 1230. Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie dot. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
  Wyświetleń: 745
 1231. Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.2.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 741
 1232. Świadczenie Dobry start
  Wyświetleń: 740
 1233. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 737
 1234. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 736
 1235. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie zakupiła nowości wydawnicze
  Wyświetleń: 729
 1236. Zawiadomienie - XXXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.03.2018 r.
  Wyświetleń: 726
 1237. ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 722
 1238. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 719
 1239. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 718
 1240. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wilków złożone na początku kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 711
 1241. Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.3.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 710
 1242. Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.3.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 704
 1243. Unieważnienie przetargu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 700
 1244. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej od października br.
  Wyświetleń: 697
 1245. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 694
 1246. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 691
 1247. Program „Dobry start”
  Wyświetleń: 686
 1248. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 684
 1249. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 679
 1250. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 676
 1251. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 676
 1252. Zapobiegaj zatruciu tlenkiem węgla (CO)
  Wyświetleń: 675
 1253. Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 660
 1254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 653
 1255. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 651
 1256. Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017
  Wyświetleń: 649
 1257. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 638
 1258. Ogłoszenie o stypendium szkolnym rok 2018/2019
  Wyświetleń: 634
 1259. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 634
 1260. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 628
 1261. Formularze dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 621
 1262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilków
  Wyświetleń: 620
 1263. III. ZMIANA - WYJAŚNIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 617
 1264. Informacja obowiązująca od dnia 1 maja 2018
  Wyświetleń: 612
 1265. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 611
 1266. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 610
 1267. Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.4.2018 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa
  Wyświetleń: 610
 1268. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2018 roku
  Wyświetleń: 607
 1269. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 604
 1270. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 600
 1271. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 592
 1272. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Wykonanie instalacji antywłamaniowej, przeciw pożarowej w kościele w Bukowiu
  Wyświetleń: 591
 1273. Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.4.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 583
 1274. Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.2.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 581
 1275. Konkurs pn. Szopka Betlejemska Wilków 2018
  Wyświetleń: 578
 1276. Interpelacje i zapytania Radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 572
 1277. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 571
 1278. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 566
 1279. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wilków
  Wyświetleń: 557
 1280. Ogłoszenie dot. składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 554
 1281. Zawiadomienie - XXXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 553
 1282. Apel Wójta Gminy Wilków: „Zima 2018/2019”
  Wyświetleń: 548
 1283. Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 548
 1284. Bezpieczna droga do szkoły - 2018
  Wyświetleń: 547
 1285. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I.
  Wyświetleń: 543
 1286. Ogłoszenie w sprawie zgłaszania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
  Wyświetleń: 541
 1287. II. ZMIANA - WYJAŚNIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 539
 1288. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 537
 1289. Zapytanie ofertowe - wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 528
 1290. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie drogi do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 522
 1291. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 522
 1292. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 511
 1293. Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu nieograniczonego – Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 501
 1294. Zawiadomienie - XXXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 20.09.2018 r.
  Wyświetleń: 500
 1295. Budżet Gminy Wilków na 2019r.
  Wyświetleń: 497
 1296. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 491
 1297. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 491
 1298. Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06.12.2018 r.
  Wyświetleń: 491
 1299. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 26.06.2018 r. dotyczącego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 490
 1300. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 485
 1301. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 484
 1302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 481
 1303. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 481
 1304. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II.
  Wyświetleń: 467
 1305. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
  Wyświetleń: 467
 1306. Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości - Wilków - 11 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 457
 1307. Zawiadomienie - XXXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 455
 1308. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
  Wyświetleń: 449
 1309. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 447
 1310. Informacja w sprawie realizacji programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 446
 1311. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 446
 1312. Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Deutsche Rentenversicherung
  Wyświetleń: 443
 1313. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy
  Wyświetleń: 441
 1314. II sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 430
 1315. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 426
 1316. Zawiadomienie - XXXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15.11.2018 r.
  Wyświetleń: 419
 1317. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 410
 1318. I sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 409
 1319. Petycje w roku 2019
  Wyświetleń: 404
 1320. Budżet Gminy Wilków na 2018r.
  Wyświetleń: 401
 1321. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 399
 1322. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 398
 1323. Wyjaśnienia/Zmiana do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 390
 1324. II.Wyjaśnienia do treści SIWZ- Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie.
  Wyświetleń: 389
 1325. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 389
 1326. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 387
 1327. I Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 385
 1328. Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2018
  Wyświetleń: 385
 1329. Komunikat ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności
  Wyświetleń: 380
 1330. Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 379
 1331. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 377
 1332. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Hurtowy odbiór ścieków komunalnych z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 370
 1333. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 368
 1334. Informacja o możliwym uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 364
 1335. Polowania 2019
  Wyświetleń: 363
 1336. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 362
 1337. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2018 r.
  Wyświetleń: 360
 1338. Alarm I stopnia o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM 10
  Wyświetleń: 359
 1339. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 353
 1340. Informacja o zarządzeniach dot. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w jednostkach oświatowych
  Wyświetleń: 352
 1341. I. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 351
 1342. IV sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 349
 1343. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 348
 1344. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 346
 1345. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 345
 1346. Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.02.2019 r.
  Wyświetleń: 340
 1347. Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.12.2018 r.
  Wyświetleń: 337
 1348. Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 324
 1349. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 322
 1350. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 318
 1351. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2019 roku
  Wyświetleń: 317
 1352. Informacja o zarządzeniach dot. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w jednostkach oświatowych
  Wyświetleń: 312
 1353. III sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 311
 1354. Informacja Izby Administracji Skarbowej w Opolu dot. usługi "Twój e-PIT"
  Wyświetleń: 304
 1355. Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019
  Wyświetleń: 304
 1356. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 300
 1357. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu
  Wyświetleń: 296
 1358. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 291
 1359. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.1.2019.EW
  Wyświetleń: 290
 1360. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WILKOWIE.
  Wyświetleń: 289
 1361. E-dowód - ulotka informacyjna
  Wyświetleń: 286
 1362. Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją - II przetarg
  Wyświetleń: 284
 1363. Harmonogram ferii zimowych na 2019 r.
  Wyświetleń: 283
 1364. V sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 271
 1365. Zasady zachowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów oraz tornad
  Wyświetleń: 268
 1366. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
  Wyświetleń: 266
 1367. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 263
 1368. Warsztaty edukacji ekonomicznej z zakresu Działań Towarzyszących POPŻ Podprogramu 2018
  Wyświetleń: 263
 1369. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 259
 1370. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 258
 1371. Zawiadomienie - V sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.03.2019 r.
  Wyświetleń: 256
 1372. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 255
 1373. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 254
 1374. Informacja o zarządzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich na okres kadencji w latach 2019 – 2023 w sołectwach Gminy Wilków
  Wyświetleń: 252
 1375. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  Wyświetleń: 252
 1376. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 250
 1377. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.4.2019.EW
  Wyświetleń: 246
 1378. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 245
 1379. Klauzula informacyjna - szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 243
 1380. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 243
 1381. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 240
 1382. Gminny Konkurs Wielkanocny - 2019
  Wyświetleń: 239
 1383. STOP wypalaniu traw
  Wyświetleń: 235
 1384. Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych o dodatkowym dyżurze w dniu 29 i 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 234
 1385. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019
  Wyświetleń: 234
 1386. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 233
 1387. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 229
 1388. Unieważnienie postępowania - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 224
 1389. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 209
 1390. Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodrnizacją
  Wyświetleń: 203
 1391. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2019 r.
  Wyświetleń: 198
 1392. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 198
 1393. VI sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 194
 1394. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 190
 1395. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 186
 1396. Uwaga - spadki ciśnienia i okresowe przerwy w dostawie wody
  Wyświetleń: 185
 1397. Informacja obowiązująca od dnia 1 maja 2019
  Wyświetleń: 184
 1398. Zaproszenie na uroczystość z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów
  Wyświetleń: 171
 1399. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 170
 1400. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach.
  Wyświetleń: 167
 1401. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 164
 1402. I. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IDZIKOWICACH.
  Wyświetleń: 163
 1403. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 162
 1404. Ogłoszenie o naborze nr ks. 2110.1.2019 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 22 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 160
 1405. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów oraz o przystąpieniu do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektów planów
  Wyświetleń: 159
 1406. OBWIESZCZENIE Starosty Namysłowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 154
 1407. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 154
 1408. Woda do spożycia
  Wyświetleń: 154
 1409. Zawiadomienie - VI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.05.2019 r.
  Wyświetleń: 154
 1410. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.
  Wyświetleń: 150
 1411. II. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IDZIKOWICACH.
  Wyświetleń: 149
 1412. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 146
 1413. I. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 144
 1414. Ogłoszenie o zmianie umowy - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II.
  Wyświetleń: 144
 1415. Próba syren
  Wyświetleń: 143
 1416. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 142
 1417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 141
 1418. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 141
 1419. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 140
 1420. Program Rodzina 500+
  Wyświetleń: 140
 1421. Dofinansowanie do demontażu eternitu w 2019 r.
  Wyświetleń: 139
 1422. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
  Wyświetleń: 139
 1423. VI Festiwal Kultury Ludowej - 30 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 136
 1424. Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 rok
  Wyświetleń: 134
 1425. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 134
 1426. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 132
 1427. Informacja z otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 131
 1428. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 125
 1429. Informacja z otwarcia oferty - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 124
 1430. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 115
 1431. Wyjaśnienia do treści SIWZ- Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 115
 1432. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Wójta Gminy Wilków
  Wyświetleń: 115
 1433. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 113
 1434. Ogłoszenie o stypendium szkolnym rok 2019/2020
  Wyświetleń: 112
 1435. Informacja o wyniku naboru na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 107
 1436. Zawiadomienie - VII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 107
 1437. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Radę Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 107
 1438. Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków”
  Wyświetleń: 106
 1439. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 102
 1440. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 100
 1441. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul.Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 100
 1442. Utrudnienia w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 99
 1443. VII sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 96
 1444. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 94
 1445. Informacja o możliwym uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 92
 1446. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 92
 1447. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 90
 1448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 87
 1449. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 86
 1450. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 85
 1451. Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 81
 1452. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 80
 1453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 77
 1454. Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 74
 1455. Informacja nt. bezpłatnego projektu pt. "Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej" organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
  Wyświetleń: 72
 1456. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 70
 1457. Wzory dokumentów obowiązujące w okresie zasiłkowym 2019/2020
  Wyświetleń: 69
 1458. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 60
 1459. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 59
 1460. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 43
 1461. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 19
 1462. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 19
 1463. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 16
 1464. Wskazówki jak bezpieczniej korzystać z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 12
 1465. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 10
 1466. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 7
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-06-2013 15:33
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 10387
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×