Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
920478160295725741741000711046544318800000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10131011530712967912188798884945058897885270835819506589269101749
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
625214817895566748527876285362921489033285449805588647696780
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
587794881955296518495378353963570545810253534669626536672083
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
398992724833019367575334731974443334314639466399544040448017
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
249643320430804298304092440939401003796638247451794231044017
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000118127741556316353328272473024366
 1. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 116309
 2. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 101713
 3. Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 59172
 4. Zamówienia publiczne 2014
  Wyświetleń: 53941
 5. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 49000
 6. Przetargi
  Wyświetleń: 32207
 7. Zamówienia publiczne 2015
  Wyświetleń: 28317
 8. Jak należy postępować w przypadku ukąszenia, użądlenia oraz pogryzienia
  Wyświetleń: 26893
 9. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 23630
 10. Komunikaty
  Wyświetleń: 22216
 11. Zamówienia publiczne 2017
  Wyświetleń: 21615
 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 19026
 13. Zamówienia publiczne 2013
  Wyświetleń: 18172
 14. Zamówienia publiczne 2018
  Wyświetleń: 17715
 15. Zamówienia publiczne 2016
  Wyświetleń: 17245
 16. Zamówienia publiczne 2012
  Wyświetleń: 16213
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15938
 18. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 14865
 19. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 14525
 20. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 14483
 21. Wybory samorządowe 2010r.
  Wyświetleń: 14439
 22. Zamówienia publiczne 2011
  Wyświetleń: 14400
 23. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 13710
 24. Publiczne Gimnazjum w Wilkowie
  Wyświetleń: 13636
 25. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.
  Wyświetleń: 13404
 26. Sprawozdania
  Wyświetleń: 13373
 27. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej
  Wyświetleń: 13237
 28. Wykazy
  Wyświetleń: 13234
 29. Opracowania, Plany, Wykazy
  Wyświetleń: 13202
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13087
 31. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 12683
 32. Budżet
  Wyświetleń: 12433
 33. Publiczne Przedszkole w Wilkowie
  Wyświetleń: 12400
 34. Sposoby Stanowienia Aktów Publicznoprawnych
  Wyświetleń: 12370
 35. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12043
 36. Wzory dokumentów GOPS
  Wyświetleń: 11966
 37. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 11727
 38. Wybory Prezydenta RP 2010r.
  Wyświetleń: 11683
 39. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu
  Wyświetleń: 11647
 40. Rodzaje Aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 11577
 41. Status Prawny
  Wyświetleń: 11393
 42. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 11298
 43. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11146
 44. KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 11054
 45. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach
  Wyświetleń: 11007
 46. Zbiór aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 10920
 47. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.
  Wyświetleń: 10909
 48. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 10883
 49. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10838
 50. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 10752
 51. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 10703
 52. Projekty Uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 10502
 53. Rada Gminy
  Wyświetleń: 10405
 54. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 10389
 55. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10144
 56. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 10046
 57. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 9970
 58. Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
  Wyświetleń: 9928
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9841
 60. Komunikaty meteorologiczne
  Wyświetleń: 9839
 61. Więcej informacji - na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl
  Wyświetleń: 9809
 62. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
  Wyświetleń: 9735
 63. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9659
 64. Zbiory dziennika urzędowego województwa opolskiego
  Wyświetleń: 9640
 65. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2010-2014
  Wyświetleń: 9582
 66. Dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 9501
 67. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 9466
 68. Wybory samorządowe 2014 r.
  Wyświetleń: 9465
 69. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 9440
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9414
 71. Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 9356
 72. Postępowanie skargowo - wnioskowe
  Wyświetleń: 9341
 73. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 9209
 74. Statut Gminy Wilków
  Wyświetleń: 9152
 75. Monitor Polski
  Wyświetleń: 9143
 76. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9084
 77. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 8941
 78. Struktura własnościowa
  Wyświetleń: 8865
 79. Organizacja
  Wyświetleń: 8859
 80. Dodatek Energetyczny
  Wyświetleń: 8731
 81. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 8625
 82. Dziennik Ustaw
  Wyświetleń: 8536
 83. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 8509
 84. Wzory dokumentów podatkowych ważne do końca 2015 roku
  Wyświetleń: 8508
 85. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 8428
 86. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku
  Wyświetleń: 8388
 87. Majątek
  Wyświetleń: 8331
 88. Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 8324
 89. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2014 roku
  Wyświetleń: 8164
 90. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8159
 91. Rejestry
  Wyświetleń: 8069
 92. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8060
 93. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 8032
 94. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego.
  Wyświetleń: 7966
 95. Zamówienia publiczne 2019
  Wyświetleń: 7947
 96. Archiwa
  Wyświetleń: 7881
 97. Zamówienia publiczne 2011
  Wyświetleń: 7840
 98. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 7700
 99. Ewidencje
  Wyświetleń: 7624
 100. Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 7501
 101. WYNIKI WYBORÓW Z DNIA 12 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 7475
 102. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 7200
 103. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r.
  Wyświetleń: 7119
 104. KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 7075
 105. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 6868
 106. Wzory dokumentów - gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 6740
 107. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2006-2010
  Wyświetleń: 6676
 108. Budżet Gminy Wilków na 2009r.
  Wyświetleń: 6623
 109. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
  Wyświetleń: 6599
 110. Zarządzenie Nr ORG.0050.526.2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 6523
 111. KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 6402
 112. Bezpieczna droga do szkoły - 2017
  Wyświetleń: 6327
 113. KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 6274
 114. Więcej informacji - na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl/2014/
  Wyświetleń: 6216
 115. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 6146
 116. Obronność
  Wyświetleń: 6087
 117. Wybory Prezydenta RP 2015 r.
  Wyświetleń: 5816
 118. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 5736
 119. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 5647
 120. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków na lata 2013-2032
  Wyświetleń: 5634
 121. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 5615
 122. Budżet Gminy Wilków na 2007r.
  Wyświetleń: 5528
 123. BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 2014
  Wyświetleń: 5511
 124. Samodzielne Stanowiska Pracy
  Wyświetleń: 5477
 125. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 5476
 126. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5460
 127. Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2010 roku.
  Wyświetleń: 5359
 128. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 5355
 129. Budżet Gminy Wilków na 2014r.
  Wyświetleń: 5330
 130. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.
  Wyświetleń: 5314
 131. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 5298
 132. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.
  Wyświetleń: 5297
 133. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 5295
 134. Referat Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 5285
 135. Budżet Gminy Wilków na 2010r.
  Wyświetleń: 5221
 136. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5216
 137. Informacja - brak zagrożenia radiacyjnego dla Polski
  Wyświetleń: 5210
 138. ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie
  Wyświetleń: 5171
 139. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5141
 140. Praktyczne porady w zakresie bezpieczeństwa
  Wyświetleń: 5096
 141. KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5084
 142. Budżet Gminy Wilków na 2008r.
  Wyświetleń: 5077
 143. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5004
 144. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  Wyświetleń: 4973
 145. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku.
  Wyświetleń: 4878
 146. Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 650.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2013 roku .
  Wyświetleń: 4845
 147. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 4811
 148. Przykładowy wzór wypełnienia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - archiwalna
  Wyświetleń: 4785
 149. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2015 roku
  Wyświetleń: 4785
 150. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 4769
 151. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015
  Wyświetleń: 4761
 152. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 4758
 153. Dodatek energetyczny
  Wyświetleń: 4737
 154. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2011 roku
  Wyświetleń: 4728
 155. Informacja z otwarcia ofert - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 4711
 156. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa.
  Wyświetleń: 4673
 157. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 4620
 158. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
  Wyświetleń: 4617
 159. Budżet Gminy Wilków na 2005r.
  Wyświetleń: 4613
 160. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4587
 161. Radca Prawny
  Wyświetleń: 4573
 162. Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku - początek kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4526
 163. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków
  Wyświetleń: 4523
 164. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 4508
 165. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015r.
  Wyświetleń: 4507
 166. Ebola - EVD
  Wyświetleń: 4506
 167. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 4504
 168. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty - Budowa Zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie
  Wyświetleń: 4503
 169. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 4501
 170. Wypalanie traw zabija !
  Wyświetleń: 4495
 171. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4484
 172. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 4484
 173. Dodatek mieszkaniowy
  Wyświetleń: 4482
 174. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4462
 175. Szanowny mieszkańcu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4429
 176. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 4422
 177. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 4419
 178. Informacja o możliwym uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 4401
 179. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 4400
 180. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 4393
 181. Sprawy wojskowe - wzory pism
  Wyświetleń: 4378
 182. Nowy system przepływu odpadów komunalnych w gminie Wilków.
  Wyświetleń: 4376
 183. DRUKI DO POBRANIA
  Wyświetleń: 4369
 184. APEL WÓJTA GMINY WILKÓW
  Wyświetleń: 4331
 185. Budżet Gminy Wilków na 2006r.
  Wyświetleń: 4331
 186. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie”
  Wyświetleń: 4313
 187. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 4279
 188. Unieważnienie postępowania - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 4264
 189. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4263
 190. II publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4260
 191. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2013 roku
  Wyświetleń: 4222
 192. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 4220
 193. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 2003r.
  Wyświetleń: 4215
 194. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 4207
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 4205
 196. Sprawy wojskowe
  Wyświetleń: 4202
 197. II ustny publiczny przetarg na sprzedaż mienia Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4196
 198. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4196
 199. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2012 roku
  Wyświetleń: 4180
 200. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2012 roku
  Wyświetleń: 4177
 201. Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.
  Wyświetleń: 4176
 202. Udzielenie w 2014r. Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 4166
 203. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 4159
 204. III publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4147
 205. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 4137
 206. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4128
 207. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 4114
 208. Komisje Rady Gminy - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4107
 209. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część A )
  Wyświetleń: 4086
 210. Petycje
  Wyświetleń: 4080
 211. INFORMACJA PUBLICZNA SPORZĄDZONA W TRYBIE ART. 37 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 4076
 212. Ogłoszenie POKL : Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy
  Wyświetleń: 4074
 213. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 4071
 214. Zadania i kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4068
 215. WYJAŚNIENIE DO SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie
  Wyświetleń: 4065
 216. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 4049
 217. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 4031
 218. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4030
 219. I publiczny przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 4024
 220. Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku
  Wyświetleń: 4020
 221. Zawiadomienieo wniesieniu odwołania od decyzji dotyczącej lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 53343.01 B w Idzikowicach
  Wyświetleń: 3992
 222. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3986
 223. Informacja dla wnioskodawcy
  Wyświetleń: 3981
 224. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W WILKOWIE
  Wyświetleń: 3978
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3977
 226. OGŁOSZENIE O NABORZE Nr KS. 2110.2.2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 6 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3967
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3961
 228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ogłoszenie o zamówieniu - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW
  Wyświetleń: 3953
 229. Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku
  Wyświetleń: 3943
 230. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 3934
 231. Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3922
 232. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3922
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowie
  Wyświetleń: 3921
 234. Budżet Gminy Wilków na 2004r.
  Wyświetleń: 3903
 235. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 3896
 236. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B )
  Wyświetleń: 3885
 237. Przetarg nieograniczony na Budowę Kanalizacji Sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków
  Wyświetleń: 3877
 238. Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku
  Wyświetleń: 3875
 239. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków - projekt pt.I Ty masz szansę na sukces
  Wyświetleń: 3863
 240. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wilków ? projekt pt. ?I Ty masz szansę na sukces? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...
  Wyświetleń: 3855
 241. Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3844
 242. Informacja Wójta Gminy Wilków dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3825
 243. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3823
 244. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3816
 245. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3796
 246. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.
  Wyświetleń: 3787
 247. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Świadczenie usługi oświetleniowej w postaci serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3773
 248. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2010 roku
  Wyświetleń: 3772
 249. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony -Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3771
 250. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3754
 251. Informacja dla mężów zaufania
  Wyświetleń: 3747
 252. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 10 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3746
 253. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków nr 2
  Wyświetleń: 3740
 254. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2014
  Wyświetleń: 3739
 255. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3736
 256. Ogłoszenie dla Wyborców w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Wilkowie
  Wyświetleń: 3732
 257. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 marca 2006r.
  Wyświetleń: 3724
 258. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2016 roku
  Wyświetleń: 3721
 259. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2014 w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 3714
 260. PUP Namysłów - Dotacje dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla Pracodawców.
  Wyświetleń: 3710
 261. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej
  Wyświetleń: 3700
 262. Zawiadomienie - XXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 08 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 3688
 263. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3683
 264. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 3683
 265. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wilkowie.
  Wyświetleń: 3682
 266. Rola i Pojęcie Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3670
 267. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2009 roku
  Wyświetleń: 3664
 268. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 3663
 269. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków.
  Wyświetleń: 3657
 270. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2013
  Wyświetleń: 3652
 271. Komunikaty ostrzegawcze
  Wyświetleń: 3651
 272. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 3646
 273. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 3644
 274. Stypendium szkolne - opis
  Wyświetleń: 3638
 275. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3624
 276. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 3622
 277. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 3619
 278. Zasady postępowania na wypadek upałów i gradobicia
  Wyświetleń: 3617
 279. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3614
 280. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAKAZU WYPALANIA TRAW
  Wyświetleń: 3605
 281. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 3602
 282. Organy Stanowiące Prawo Miejscowe
  Wyświetleń: 3598
 283. Obwodowe Komisje Wyborcze do Parlamentu Europejskiego 2009 r.
  Wyświetleń: 3596
 284. Budżet Gminy Wilków na 2012r.
  Wyświetleń: 3591
 285. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3588
 286. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3587
 287. Petycje w roku 2015
  Wyświetleń: 3575
 288. Wykaz miejsc na obszarze gminy Wilków wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3565
 289. Budżet Gminy Wilków na 2011r.
  Wyświetleń: 3552
 290. Wyjaśnienia do SIWZ. Budowa kotłowni z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja.
  Wyświetleń: 3552
 291. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 3549
 292. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r - ponownie głosowanie w wyborach Wójta Gminy Wilków 5 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 3546
 293. Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 3534
 294. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3525
 295. Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3523
 296. Petycje w roku 2017
  Wyświetleń: 3520
 297. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 3517
 298. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3516
 299. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Zamówienia dodatkowe -Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3505
 300. Wybory samorządowe 2018 r.
  Wyświetleń: 3502
 301. Bezpieczne wakacje 2017
  Wyświetleń: 3491
 302. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3484
 303. Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia II - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3479
 304. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 3477
 305. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup ciągnika z przyczepą wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia.
  Wyświetleń: 3472
 306. Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2015/2016
  Wyświetleń: 3464
 307. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012
  Wyświetleń: 3458
 308. Zasady zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego
  Wyświetleń: 3458
 309. Ogłaszanie i Obowiązywanie Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 3452
 310. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2011 roku
  Wyświetleń: 3438
 311. Wyniki głosowania - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010r.
  Wyświetleń: 3435
 312. Budżet Gminy Wilków na 2013r.
  Wyświetleń: 3434
 313. Wyjaśnienia do SIWZ, Zmiana treści SIWZ-PRZETARG NIEOGRANICZONY - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 3433
 314. UWAGA METANOL ZABIJA !
  Wyświetleń: 3432
 315. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.
  Wyświetleń: 3431
 316. UWAGA - CZESKI ALKOHOL !!!
  Wyświetleń: 3431
 317. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
  Wyświetleń: 3430
 318. Zarządzenie Nr ORG.0050.84.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3420
 319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków -zamówienia dodatkowe.
  Wyświetleń: 3419
 320. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. I Budowa Kotłowni
  Wyświetleń: 3414
 321. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3409
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 30 sierpnia 2011 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania...
  Wyświetleń: 3406
 323. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3404
 324. Formularze dotyczące podatku leśnego
  Wyświetleń: 3397
 325. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczą.
  Wyświetleń: 3378
 326. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach - zamówienia dodatkowe
  Wyświetleń: 3375
 327. Projekt „Powrót do zatrudnienia” – staż w przedszkolu na stanowisku Asystenta Nauczyciela Przedszkola
  Wyświetleń: 3373
 328. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3366
 329. Komisja Rewizyjna Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3365
 330. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2008 roku
  Wyświetleń: 3365
 331. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków.
  Wyświetleń: 3360
 332. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa tłucznia na drogi gminne w 2010r.
  Wyświetleń: 3357
 333. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3356
 334. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3356
 335. Komisje Rady Gminy - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3353
 336. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2014 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3348
 337. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2011
  Wyświetleń: 3337
 338. Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty dodatkowe - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 3334
 339. Oświadczenia majątkowe złożone do 30 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 3334
 340. Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 3332
 341. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3326
 342. Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania.
  Wyświetleń: 3324
 343. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3321
 344. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków- wydane w 2007 roku
  Wyświetleń: 3321
 345. Wyjaśnienia do SIWZ II. Budowa kotłowni z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja.
  Wyświetleń: 3317
 346. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2006 roku
  Wyświetleń: 3316
 347. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3312
 348. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2005 roku
  Wyświetleń: 3309
 349. Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie losowania numerów dla list kandydatów
  Wyświetleń: 3304
 350. Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3293
 351. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 3292
 352. KADENCJA 2006-2010
  Wyświetleń: 3288
 353. Uchwała Nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wilków w dniu 5 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3287
 354. Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 3286
 355. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3283
 356. Przetarg nieograniczony na Budowę Kotłowni wraz z termodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach - I Budowa Kotłowni
  Wyświetleń: 3282
 357. Budżet Gminy Wilków na 2015r.
  Wyświetleń: 3277
 358. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
  Wyświetleń: 3273
 359. Usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach
  Wyświetleń: 3268
 360. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3265
 361. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
  Wyświetleń: 3263
 362. Nie daj się oszukać...
  Wyświetleń: 3239
 363. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3239
 364. Uchwała nr 620/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 3238
 365. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r. - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3236
 366. Wytyczne głównego lekarza weterynarii dla hodowców drobiu
  Wyświetleń: 3235
 367. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3234
 368. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3234
 369. Przetar nieograniczony - Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie
  Wyświetleń: 3231
 370. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 3230
 371. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3229
 372. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3227
 373. WYJAŚNIENIE DO SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY W IDZIKOWICACH. I BUDOWA KOTŁOWNI
  Wyświetleń: 3227
 374. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 4 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 3225
 375. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 3223
 376. Zarządzenie Nr ORG.0050.497.2014 z dnia 21 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 3221
 377. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3220
 378. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2017 roku
  Wyświetleń: 3215
 379. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3214
 380. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3211
 381. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3211
 382. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 3210
 383. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3208
 384. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 3206
 385. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i wójta w wyborach do Rady Gminy w Wilkowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 3202
 386. Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku - koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3187
 387. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3182
 388. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2003 roku
  Wyświetleń: 3173
 389. Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3171
 390. XL Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 3165
 391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 3164
 392. Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku - początek kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3158
 393. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 lutego 2010r.
  Wyświetleń: 3158
 394. W obliczu powodzi...
  Wyświetleń: 3156
 395. XXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3156
 396. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
  Wyświetleń: 3155
 397. PUBLIKACJE INTERNETOWE
  Wyświetleń: 3153
 398. Zmiania zarządzenia Nr ORG. 0151-290/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3149
 399. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 3147
 400. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu
  Wyświetleń: 3144
 401. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II -Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 3137
 402. Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku
  Wyświetleń: 3126
 403. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2004 roku
  Wyświetleń: 3124
 404. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2015
  Wyświetleń: 3123
 405. Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3122
 406. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 3119
 407. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 4 maja 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 3115
 408. Skład Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3115
 409. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
  Wyświetleń: 3109
 410. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3106
 411. Informacja dla pełnomocników i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 3101
 412. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2013 r.
  Wyświetleń: 3096
 413. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja
  Wyświetleń: 3090
 414. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
  Wyświetleń: 3090
 415. Pięć kroków do bezpiecznej żywnośći
  Wyświetleń: 3088
 416. Uchwała nr 108/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3087
 417. Zarządzenie Nr ORG.0050.83.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Wilkowie
  Wyświetleń: 3081
 418. Państwowa Komisja Wyborcza - informacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3079
 419. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2014 roku
  Wyświetleń: 3071
 420. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  Wyświetleń: 3064
 421. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2012 r.
  Wyświetleń: 3063
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 6 maja 2014 r. o sporządzeniu spisu wyborców
  Wyświetleń: 3057
 423. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 3054
 424. Zarządzenie Nr ORG. 0151-176/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3052
 425. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 4 września 2014r. w sprawie okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 3046
 426. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz Infrastrukturą Techniczną
  Wyświetleń: 3044
 427. Zaskoczyła mnie burza co mam robić
  Wyświetleń: 3044
 428. Komunikat Wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w Opolu o zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż w okresie jesiennym
  Wyświetleń: 3043
 429. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
  Wyświetleń: 3042
 430. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3040
 431. Ogłoszenie o zamówieniu -Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2012 roku
  Wyświetleń: 3040
 432. Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku
  Wyświetleń: 3038
 433. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 3035
 434. Petycje w roku 2016
  Wyświetleń: 3034
 435. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3030
 436. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 3027
 437. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 3026
 438. Dezynfekcja po powodzi
  Wyświetleń: 3023
 439. "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 3022
 440. Świadczenia wychowawcze
  Wyświetleń: 3021
 441. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2011 r.
  Wyświetleń: 3013
 442. Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 3012
 443. XXXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 3012
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach.I Budowa KOTŁOWNI
  Wyświetleń: 3007
 445. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej...
  Wyświetleń: 2994
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2989
 447. Komisja ds. Oświaty i Problemów Społecznych - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2987
 448. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2981
 449. Oświadczenia majątkowe złożone w 2003 roku
  Wyświetleń: 2979
 450. Zarządzenie Nr ORG. 0151-281/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 4 maja 2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 2979
 451. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
  Wyświetleń: 2976
 452. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 2973
 453. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2008 r.
  Wyświetleń: 2970
 454. OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
  Wyświetleń: 2965
 455. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2963
 456. Bezpieczne wakacje 2018
  Wyświetleń: 2958
 457. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastrukturą Techniczną
  Wyświetleń: 2957
 458. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2957
 459. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2008r.
  Wyświetleń: 2956
 460. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2950
 461. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie
  Wyświetleń: 2949
 462. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2010 roku.
  Wyświetleń: 2948
 463. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 września 2006r.
  Wyświetleń: 2947
 464. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2943
 465. Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków”
  Wyświetleń: 2941
 466. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej.
  Wyświetleń: 2940
 467. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - Zakup i Dostawa Oleju Opałowego Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2940
 468. Uchwała nr 622/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2939
 469. Zarządzenie Nr ORG. 0151-185/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 2936
 470. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Izba Rolnicza w Opolu zapraszają na szkolenie w dniu 4 grudnia 2009 roku o godz. 10.00 w sali ARIMR w Opolu ul. Wrocławska 170
  Wyświetleń: 2934
 471. Przetarg nieograniczony na Przebudowa z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ
  Wyświetleń: 2933
 472. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2933
 473. Zapoznaj się z Zasadami Bezpiecznego Zachowania nad Wodą
  Wyświetleń: 2933
 474. Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 roku
  Wyświetleń: 2928
 475. Próba syren 13 - 14 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2925
 476. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I-Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków.
  Wyświetleń: 2923
 477. Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2922
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 7 czerwca 2010 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 2921
 479. Wyjaśnienia nr 2 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 2920
 480. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2918
 481. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2916
 482. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony- Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 2915
 483. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 2913
 484. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wykonanie Centrum Rekreacji w Pągowie.
  Wyświetleń: 2912
 485. Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 roku
  Wyświetleń: 2912
 486. Uchwała nr 80/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2906
 487. Zarządzenie Nr ORG. 0151-279/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2904
 488. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY W IDZIKOWICACH. I BUDOWA KOTŁOWNI
  Wyświetleń: 2903
 489. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii napowietrzno-kablowej 110kV GPZ Namysłów - GPZ Oleśnica
  Wyświetleń: 2902
 490. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 2902
 491. Zarządzenie Nr ORG.0050.541.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2900
 492. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2898
 493. Uchwała nr 12/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2896
 494. XLII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2896
 495. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 2889
 496. 67 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 1 SIERPNIA 2011r.
  Wyświetleń: 2884
 497. Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2879
 498. Uwaga !!! Upał
  Wyświetleń: 2878
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 2875
 500. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2874
 501. XL Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2873
 502. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2866
 503. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 września 2005r.
  Wyświetleń: 2865
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.
  Wyświetleń: 2863
 505. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 września 2010r.
  Wyświetleń: 2863
 506. Ogłoszenie o naborze Nr KS. 2110.1.2012 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 27 Listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2863
 507. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ogłoszenie o zamówieniu - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILKÓW
  Wyświetleń: 2863
 508. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 R.
  Wyświetleń: 2859
 509. APEL
  Wyświetleń: 2858
 510. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 2857
 511. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - koniec kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2851
 512. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2849
 513. Zasady postępowania przypadku wystąpienia wichury lub huraganu.
  Wyświetleń: 2849
 514. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
  Wyświetleń: 2846
 515. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2843
 516. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa z siedzibą w Sycowie przy ul. Mickiewicza 1 ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD
  Wyświetleń: 2843
 517. Bezpłatne skryningowe badania mammograficzne
  Wyświetleń: 2838
 518. Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2822
 519. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 8 listopada 2010r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójta zarządzonymi na dzień 21 listopad
  Wyświetleń: 2820
 520. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2816
 521. Wójt Gminy Wilków ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu, ul. Lipowa 54
  Wyświetleń: 2814
 522. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie w 2014r. Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy...
  Wyświetleń: 2809
 523. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2809
 524. Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 2808
 525. Projekt „Powrót do zatrudnienia” – Dzienny opiekun
  Wyświetleń: 2804
 526. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2801
 527. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2799
 528. Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie powołania koordynatora gminnego
  Wyświetleń: 2798
 529. Bezpłatna pomoc oraz informacje w zakresie wypełniania wniosków o płatności obszarowe dla rolników, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2796
 530. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zorganizownie kursu pn. Opiekunka osób starszych i niepelnosprawnych z językiem niemieckim dla 2 osób
  Wyświetleń: 2796
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie część A
  Wyświetleń: 2788
 532. OGŁOSZENIE O NABORZE Nr KS. 2110.3.2014 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER z dnia 8 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2787
 533. Lokalizacja inwestycji pelu publicznego w Idzikowicach - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2786
 534. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego ( Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2014r. poz.231).
  Wyświetleń: 2786
 535. Zawiadomienie - VII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 19.06.2015r.
  Wyświetleń: 2786
 536. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2776
 537. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2775
 538. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Pszenicznej
  Wyświetleń: 2774
 539. Postępowanie po ogłoszeniu alarmu
  Wyświetleń: 2771
 540. Informacja w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2768
 541. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów
  Wyświetleń: 2759
 542. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2758
 543. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2758
 544. Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2754
 545. Komunikat w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 8 października 2010r.
  Wyświetleń: 2750
 546. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. -Mamo, tato pobaw się ze mną - festyn rodzinny w ramach Powitania lata -
  Wyświetleń: 2746
 547. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2745
 548. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2007 r.
  Wyświetleń: 2743
 549. Uchwała nr 509/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2741
 550. Wzory dokumentów podatkowych i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 2741
 551. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2735
 552. Lokalizacja inwestycji celu publicznego w Krzykowie - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2734
 553. Komisje Rady Gminy - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 2731
 554. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2728
 555. Informacja w spr. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2727
 556. Wyniki otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków"
  Wyświetleń: 2727
 557. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006r.
  Wyświetleń: 2722
 558. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kultury i sportu
  Wyświetleń: 2720
 559. Ogłoszenie o naborze Nr KS. 1110-2/10 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25 czerwca 2010r. Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
  Wyświetleń: 2716
 560. Ogłoszenie o zamówieniu - Przetarg nieograniczony - Modernizacja pomieszczeń WC wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2715
 561. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2715
 562. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 2709
 563. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2006 r.
  Wyświetleń: 2708
 564. Informacja w sprawie realizacji programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020
  Wyświetleń: 2705
 565. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2010r.
  Wyświetleń: 2701
 566. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz wójta
  Wyświetleń: 2699
 567. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2699
 568. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2698
 569. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 października 2005r.
  Wyświetleń: 2697
 570. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2004
  Wyświetleń: 2696
 571. Informacje dla właścicieli lasów
  Wyświetleń: 2695
 572. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część B )
  Wyświetleń: 2692
 573. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2692
 574. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2692
 575. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI WILKÓW DOT. BUDOWY KANALIZACJI
  Wyświetleń: 2691
 576. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2691
 577. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2689
 578. Co to jest grypa A/H1N1 i w jaki sposób się przenosi? Jak myć ręce ?
  Wyświetleń: 2688
 579. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2687
 580. Zawiadomienie - V sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.03.2015r.
  Wyświetleń: 2686
 581. Placówki pomocy dla potrzebujących wsparcia w województwie opolskim 2009/2010
  Wyświetleń: 2679
 582. Informacja dla niesłyszących
  Wyświetleń: 2677
 583. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2671
 584. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków
  Wyświetleń: 2669
 585. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla osób udających się do kraju, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi
  Wyświetleń: 2668
 586. XLI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2667
 587. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2009r.
  Wyświetleń: 2666
 588. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie w 2014r. Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów...
  Wyświetleń: 2663
 589. Realizacja projektu : Budzimy III sektor - rozwój potencjału opolskich ngo s w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  Wyświetleń: 2660
 590. XXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 2656
 591. Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku wymarznięcia upraw
  Wyświetleń: 2655
 592. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2655
 593. Uchwała nr 621/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2654
 594. Postanowienie wsprawie zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i w Wojciechowie
  Wyświetleń: 2653
 595. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2645
 596. Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.01.2015r.
  Wyświetleń: 2644
 597. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pągów - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ
  Wyświetleń: 2642
 598. Postanowienie wsprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie obrębów geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i w Wojciechowie
  Wyświetleń: 2641
 599. Zawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2641
 600. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2639
 601. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2005
  Wyświetleń: 2639
 602. I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2638
 603. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2637
 604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 2636
 605. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2633
 606. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 października 2006r.
  Wyświetleń: 2633
 607. /Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy/ - Kurs na wózki widłowe - kurs na tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów.
  Wyświetleń: 2631
 608. WYDMUCHAJ NOS, WYRZUĆ CHUSTECZKĘ, POZBĄDŹ SIĘ WIRUSA
  Wyświetleń: 2631
 609. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa
  Wyświetleń: 2630
 610. Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach
  Wyświetleń: 2628
 611. Uchwała nr 508/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2625
 612. INFORMACJA
  Wyświetleń: 2623
 613. Główny Urząd Statystyczny - Pilna Informacja- w sprawie formularza do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011r.
  Wyświetleń: 2622
 614. Ogłoszenie POKL pn. Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy
  Wyświetleń: 2622
 615. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2621
 616. Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy wilków
  Wyświetleń: 2621
 617. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2621
 618. Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku- koniec kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2620
 619. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okręg nr 21
  Wyświetleń: 2619
 620. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2616
 621. Ogłoszenie o naborze wniosków - Powiatowy Urząd Pracy
  Wyświetleń: 2615
 622. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2614
 623. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2002r.
  Wyświetleń: 2613
 624. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2610
 625. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2610
 626. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2609
 627. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2609
 628. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - szkolenia Małe Projekty Leader
  Wyświetleń: 2607
 629. Wykaz organizacji
  Wyświetleń: 2607
 630. Zawiadomienie o zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Bukowie, Pszeniczna, Pągów, Wojciechów
  Wyświetleń: 2607
 631. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2606
 632. Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 2605
 633. Uchwała nr 507/2010 z dnia 15 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 2604
 634. Lokalizacja inwestycji celu publicznego w Jakubowicach - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2602
 635. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi
  Wyświetleń: 2592
 636. Obwieszczenie OKW w Opolu z dnia 4 października 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
  Wyświetleń: 2592
 637. Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okręg nr 51
  Wyświetleń: 2592
 638. Uwaga przedsiębiorcy - czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.
  Wyświetleń: 2590
 639. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2590
 640. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2590
 641. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
  Wyświetleń: 2582
 642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000,00 zł
  Wyświetleń: 2581
 643. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2579
 644. Obwieszczenie zamieszczeniu danych o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2578
 645. Zapytanie ofertowe -- Zorganizownie kursu pn. „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem niemieckim” dla 2 osób...
  Wyświetleń: 2578
 646. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2577
 647. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2573
 648. XLI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 14 października 2010r.
  Wyświetleń: 2572
 649. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2018 roku
  Wyświetleń: 2572
 650. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2568
 651. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2567
 652. Zawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2566
 653. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 21 kwietnia 2004r.
  Wyświetleń: 2561
 654. Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w roku 2015
  Wyświetleń: 2560
 655. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2558
 656. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana mpzp Wilków
  Wyświetleń: 2555
 657. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lubska
  Wyświetleń: 2553
 658. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2551
 659. Zarządzenie nr 7/2010r Prezesa Zarządu Wodociągów i Usług Komunalnych -EKOWOD Sp. z o.o. z dnia 23.04.2010
  Wyświetleń: 2549
 660. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2545
 661. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego - udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.440.000 zł.
  Wyświetleń: 2539
 662. Programy współpracy
  Wyświetleń: 2538
 663. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie ( Część A )
  Wyświetleń: 2535
 664. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków.
  Wyświetleń: 2534
 665. XLII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 listopada 2010r.
  Wyświetleń: 2531
 666. Uchwała Nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2530
 667. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2528
 668. Ogłoszenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10.10.2012 r. w sprawie zapewnienia wzrostu dostępności usług telefoniii stacjonarnej oraz Internetu szerokopasmowego dla społeczeństwa
  Wyświetleń: 2528
 669. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2528
 670. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2527
 671. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2526
 672. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2523
 673. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 stycznia 2010r.
  Wyświetleń: 2523
 674. Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Wyświetleń: 2522
 675. Zarządzenie nr ORG.0050.104.2011 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 września 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składów Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2521
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 14 października 2010 roku w sprawie obwodów głosowania
  Wyświetleń: 2520
 677. Uchwała nr 444/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2520
 678. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 2519
 679. Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 2518
 680. Narodowe Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 2518
 681. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2514
 682. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2513
 683. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2002 roku
  Wyświetleń: 2512
 684. Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy - kursy
  Wyświetleń: 2511
 685. Powiadomienia o potencjalnych zagrożeniach czy klęskach żywiołowych
  Wyświetleń: 2505
 686. Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 2505
 687. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2500
 688. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2498
 689. Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
  Wyświetleń: 2498
 690. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012r.
  Wyświetleń: 2497
 691. Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2492
 692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2491
 693. Zapytanie ofertowe - organizownie kursu pn. Prawo jazdy kat. „C”
  Wyświetleń: 2490
 694. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lipca 2004r.
  Wyświetleń: 2488
 695. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
  Wyświetleń: 2487
 696. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2485
 697. Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2008-2011
  Wyświetleń: 2481
 698. Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2480
 699. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2480
 700. Bus 500 plus
  Wyświetleń: 2476
 701. INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INFORMATYKA W URZĘDZIE GMINY W WILKOWIE UL. WROCŁAWSKA 11 46-113 WILKÓW
  Wyświetleń: 2476
 702. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 sierpnia 2009r.
  Wyświetleń: 2473
 703. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2470
 704. Sprawozdania z realizacji programów współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2468
 705. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2468
 706. I publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków. - Wilków
  Wyświetleń: 2462
 707. KOMUNIKATY Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Namysłowie
  Wyświetleń: 2462
 708. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 maja 2010r.
  Wyświetleń: 2462
 709. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2009 r.
  Wyświetleń: 2460
 710. XXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2460
 711. Ogłoszenie Wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2459
 712. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 2457
 713. ABC kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 2455
 714. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Administracyjnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2455
 715. Obwieszczenie Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 26 września 2011 r.o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
  Wyświetleń: 2453
 716. UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU pn. -NOWE KWALIFIKACJE-NOWE PERSPEKTYWY-16 grudnia 2009r.
  Wyświetleń: 2453
 717. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2453
 718. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 1 października 2009r.
  Wyświetleń: 2453
 719. Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy typu A/H1N1 u ludzi
  Wyświetleń: 2448
 720. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2446
 721. Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty - Wybór oferty Kurs prawa jazdy Kat. B
  Wyświetleń: 2442
 722. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2442
 723. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku...
  Wyświetleń: 2440
 724. Uwaga - Zmiany w Rewirze Dzielnicowych
  Wyświetleń: 2439
 725. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 2 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2437
 726. Uchwała nr 410/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2009 r.
  Wyświetleń: 2433
 727. Uchwała nr 443/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2010r.
  Wyświetleń: 2433
 728. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2433
 729. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 2429
 730. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2427
 731. Zawiadomienie - VI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 2422
 732. Zapytanie ofertowe - organizownie kursu pn. Prawo jazdy kat. „B”
  Wyświetleń: 2418
 733. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2413
 734. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2412
 735. Informacja i wyborze najkorzystniejszej oferty - Wybór oferty Kurs prawa jazdy Kat. C
  Wyświetleń: 2410
 736. OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 29
  Wyświetleń: 2406
 737. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2003r.
  Wyświetleń: 2398
 738. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8 km.1 w Pągowie z działkami sąsiednimi nr 7, nr 9, nr 201 i nr 209
  Wyświetleń: 2397
 739. I Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2396
 740. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 czerwca 2009r.
  Wyświetleń: 2396
 741. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2395
 742. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2394
 743. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 2392
 744. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2391
 745. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przetarg nieograniczony - Przebudowę z rozbudową Przedszkola wraz z Infrastruktura Techniczną
  Wyświetleń: 2388
 746. Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2017
  Wyświetleń: 2385
 747. Informacja Wójta o sposobie dokonywania opłat skarbowych
  Wyświetleń: 2385
 748. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2384
 749. Ogłoszenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny Oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2382
 750. Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania
  Wyświetleń: 2379
 751. DOFINANSOWANIE DO DEMONTAŻU ETERNITU W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 2372
 752. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2371
 753. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2010 r.
  Wyświetleń: 2370
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 27 września 2010 roku w sprawie okręgów wyborczych
  Wyświetleń: 2365
 755. Ogłoszenie o naborze Nr KS. 1110-1/10 na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 czerwca 2010r. Wójt Gminy Wilków ogłasza nabór na stanowisko ds. administracyjnych i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2364
 756. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 czerwca 2008r.
  Wyświetleń: 2360
 757. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2360
 758. Zawiadomienie - XXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 22.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2360
 759. Dokumenty dotyczące stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 2358
 760. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 kwietnia 2003r.
  Wyświetleń: 2355
 761. Zawiadomienie - XXXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 13.11.2014r.
  Wyświetleń: 2355
 762. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2354
 763. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2353
 764. Uchwała nr 411/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2353
 765. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2002r.
  Wyświetleń: 2352
 766. Komunikat Rzecznika Prasowego MSW ws dopalaczy
  Wyświetleń: 2348
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2341
 768. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2013 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2341
 769. Uchwała nr 13/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 2339
 770. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2339
 771. Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2336
 772. Zawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2335
 773. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków dla lokalizacji Elektrowni Wiatrowych
  Wyświetleń: 2334
 774. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2334
 775. Informacja o wyniku naboru na stanowisko kasjera w urzędzie gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 2333
 776. Pomoc żywnościowa
  Wyświetleń: 2331
 777. Zarządzenie Nr ORG.0050.523.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2318
 778. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 lutego 2003r
  Wyświetleń: 2315
 779. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 października 2003r.
  Wyświetleń: 2313
 780. XXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 23 kwietnia 2009r.
  Wyświetleń: 2312
 781. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2309
 782. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 września 2008r.
  Wyświetleń: 2306
 783. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 2305
 784. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2303
 785. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
  Wyświetleń: 2295
 786. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2294
 787. Zarządzenie Nr ORG.0151-325/10 Wójta Gminy Wilków z dnia 22 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2292
 788. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2289
 789. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 marca 2007r.
  Wyświetleń: 2283
 790. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2007r.
  Wyświetleń: 2283
 791. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2279
 792. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert, pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2269
 793. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Firmy PTC Sp. z o. o. Nr BTS-53343.01 Idzikowice Centrum.
  Wyświetleń: 2268
 794. Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2016/2017
  Wyświetleń: 2266
 795. Informacja z otwarcia ofert- Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP II
  Wyświetleń: 2264
 796. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 2264
 797. Informacja nt. funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych
  Wyświetleń: 2263
 798. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2263
 799. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 listopada 2008r.
  Wyświetleń: 2262
 800. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2004r.
  Wyświetleń: 2258
 801. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Wilkowie na dzień 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2257
 802. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa z rozbudową i nadbudową Domu Kultury w Wilkowie część B
  Wyświetleń: 2252
 803. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 2252
 804. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 kwietnia 2008r.
  Wyświetleń: 2250
 805. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008r.
  Wyświetleń: 2249
 806. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2246
 807. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków"
  Wyświetleń: 2245
 808. Małe granty
  Wyświetleń: 2243
 809. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2239
 810. Ogłoszenie Agencji Nieruchomości w Opolu z 26.11.2012r.
  Wyświetleń: 2237
 811. Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2236
 812. Budżet Gminy Wilków na 2016r.
  Wyświetleń: 2228
 813. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2228
 814. Składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
  Wyświetleń: 2227
 815. Informacja dla mężów zaufania
  Wyświetleń: 2224
 816. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 maja 2009r.
  Wyświetleń: 2219
 817. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2218
 818. Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 2218
 819. Co należy wiedzieć o kleszczach?
  Wyświetleń: 2217
 820. XXXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2217
 821. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 2215
 822. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2215
 823. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 listopada 2009r.
  Wyświetleń: 2209
 824. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 2204
 825. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2204
 826. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2202
 827. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: "Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2201
 828. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 2200
 829. Ogłoszenie o VII ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2198
 830. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 19 lutego 2004r.
  Wyświetleń: 2198
 831. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 września 2004r.
  Wyświetleń: 2195
 832. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2194
 833. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku - początek kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2194
 834. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 2193
 835. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 września 2007r.
  Wyświetleń: 2192
 836. XXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2179
 837. Bezpieczna kąpiel
  Wyświetleń: 2171
 838. Informacja dotycząca przyjęć pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
  Wyświetleń: 2170
 839. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewozy Dzieci Niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół Rolniczych i Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
  Wyświetleń: 2170
 840. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016
  Wyświetleń: 2170
 841. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 20 lipca 2009r.
  Wyświetleń: 2154
 842. Kwalifikacja wojskowa w 2015 roku
  Wyświetleń: 2150
 843. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie
  Wyświetleń: 2145
 844. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych z dnia 07.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2138
 845. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2017
  Wyświetleń: 2138
 846. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2009r.
  Wyświetleń: 2137
 847. I Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 18 listopada 2002r.
  Wyświetleń: 2136
 848. Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2136
 849. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007r.
  Wyświetleń: 2136
 850. Bezpieczna droga do szkoły
  Wyświetleń: 2133
 851. Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków tj. działki o nr 142 w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2132
 852. Wyniki otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”
  Wyświetleń: 2129
 853. Zarządzenie Nr ORG.0050.522.2014 Wójta Gminy Wilków z dnia 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2129
 854. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 05 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 2128
 855. -Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy - nabór wśród osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - kwiecień 2011r.
  Wyświetleń: 2126
 856. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2126
 857. Zarządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 2126
 858. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 2125
 859. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 24 lipca 2008r.
  Wyświetleń: 2122
 860. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 2116
 861. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 12 lipca 2007r.
  Wyświetleń: 2115
 862. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 sierpnia 2008r.
  Wyświetleń: 2115
 863. STOP - wypalaniu traw
  Wyświetleń: 2099
 864. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 kwietnia 2007r.
  Wyświetleń: 2087
 865. Informacja dla mężów zaufania o godzinie rozpoczęcia prac komisji ds. referendum
  Wyświetleń: 2081
 866. Informacja dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
  Wyświetleń: 2080
 867. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 11 września 2003r.
  Wyświetleń: 2080
 868. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 25 marca 2004r.
  Wyświetleń: 2077
 869. OGŁOSZENIE o sporządzeniu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilków na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 2076
 870. Informacja dot. zagrożeń związanych z tlenkiem wegla
  Wyświetleń: 2075
 871. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2073
 872. Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2072
 873. Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15.12.2014r.
  Wyświetleń: 2071
 874. Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2068
 875. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2068
 876. Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 2066
 877. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków"
  Wyświetleń: 2062
 878. Wyniki otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków”
  Wyświetleń: 2051
 879. Ogłoszenie otwartego Konkursu ofert, pod nazwą "Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 2050
 880. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 2050
 881. Zasady bezpiecznego grzybobrania
  Wyświetleń: 2049
 882. 10 zasad bezpiecznego latania bezzałogowym statkiem powietrznym
  Wyświetleń: 2031
 883. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum
  Wyświetleń: 2024
 884. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2017
 885. Jak blisko granicy działki można sadzić drzewa
  Wyświetleń: 2011
 886. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2011
 887. Zagrożenie terroryzmem – poradnik
  Wyświetleń: 1997
 888. Informacja obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 1995
 889. Petycje w roku 2018
  Wyświetleń: 1995
 890. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 1994
 891. Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
  Wyświetleń: 1992
 892. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1987
 893. Terminy kwalifikacji wojskowej w 2016 r.
  Wyświetleń: 1987
 894. Informacja o uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 1977
 895. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy przetargu: "Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1977
 896. Plan mobilności Kluczbork-Namysłów-Olesno: prezentacja dokumentu w gminach
  Wyświetleń: 1972
 897. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2015
  Wyświetleń: 1963
 898. I sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1958
 899. Budżet Gminy Wilków na 2017r.
  Wyświetleń: 1946
 900. Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę
  Wyświetleń: 1946
 901. Ogłoszenie o VIII ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1938
 902. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2008r.
  Wyświetleń: 1936
 903. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1926
 904. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1923
 905. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gmine przeznaczonych do dierżawy w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1922
 906. Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony. Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.
  Wyświetleń: 1921
 907. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 czerwca 2007r.
  Wyświetleń: 1909
 908. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem - ZAMÓWIENIE DODATKOWE
  Wyświetleń: 1905
 909. Informacja w sprawie pracy Urzędu
  Wyświetleń: 1901
 910. Ogłoszenie o IV ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1900
 911. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1880
 912. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019
  Wyświetleń: 1878
 913. Transmisja obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 1872
 914. Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1871
 915. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1870
 916. Ogłoszenie o zamówieniu. Przetarg nieograniczony. Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych.
  Wyświetleń: 1869
 917. Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.12.2014r.
  Wyświetleń: 1867
 918. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
  Wyświetleń: 1865
 919. Jak chronić się przed kleszczami
  Wyświetleń: 1859
 920. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2017
  Wyświetleń: 1859
 921. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 200, rok produkcji 1988
  Wyświetleń: 1858
 922. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1858
 923. STOP - wypalaniu traw!
  Wyświetleń: 1856
 924. 71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
  Wyświetleń: 1849
 925. Informacja o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów
  Wyświetleń: 1843
 926. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR A 200, rok produkcji 1988 i powołania komisji przetargowej
  Wyświetleń: 1841
 927. Zawiadomienie - IX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.10.2015r.
  Wyświetleń: 1841
 928. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego- Kanalizacja Pągów
  Wyświetleń: 1841
 929. Ogłoszenie - Program 500+
  Wyświetleń: 1835
 930. Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 1833
 931. Zawiadomienie Wójta Gminy Wilków o wyłożeniu projektów statutów sołectw do konsultacji z mieszkańcami sołectw
  Wyświetleń: 1831
 932. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie informuje, iż od 1 kwietnia 2016 r. rusza program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1829
 933. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1813
 934. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2016
  Wyświetleń: 1811
 935. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 1810
 936. Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych
  Wyświetleń: 1809
 937. Zawiadomienie - X sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1803
 938. Zapytanie ofertowe - wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1796
 939. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 1792
 940. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 1791
 941. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1786
 942. Głoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP wsi Jakubowice oznaczonego jako “Jakubowice I” i “Jakubowice II”
  Wyświetleń: 1781
 943. Badania opinii społecznych w sprawie energetyki wiatrowej
  Wyświetleń: 1777
 944. Warsztaty ekonomiczne z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2015
  Wyświetleń: 1777
 945. Formularze dotyczące podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1774
 946. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1773
 947. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1768
 948. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilkowie przy ul. Krótkiej 1
  Wyświetleń: 1767
 949. Informacja dotycząca uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny lub za żołnierza samotnego
  Wyświetleń: 1766
 950. Apel do mieszkańców Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1757
 951. Ruszyła Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim
  Wyświetleń: 1753
 952. Zawiadomienie - XIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 04.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1751
 953. 97 Rocznica Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listopada 2015
  Wyświetleń: 1742
 954. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1741
 955. Zawiadomienie - VIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.09.2015r.
  Wyświetleń: 1737
 956. Ogłoszenie o VI ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1728
 957. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1725
 958. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2015 r.
  Wyświetleń: 1722
 959. Spotkanie ze Stanisławem Rakoczym
  Wyświetleń: 1722
 960. Formularze dotyczące podatku rolnego
  Wyświetleń: 1715
 961. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016
  Wyświetleń: 1714
 962. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 1708
 963. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wilków na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1707
 964. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2016 r.
  Wyświetleń: 1700
 965. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1696
 966. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
  Wyświetleń: 1696
 967. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2014 r.
  Wyświetleń: 1695
 968. Dodatkowy Punkt Obsługi Podatnika
  Wyświetleń: 1687
 969. Zawiadomienie - XI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.12.2015r.
  Wyświetleń: 1687
 970. Ogłoszenie Konkursu na Szopkę Betlejemską Wilków 2015
  Wyświetleń: 1674
 971. Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego -Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1674
 972. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018
  Wyświetleń: 1669
 973. Nieodpłatna pomoc prawna – informacja Starostwa Powiatowego w Namysłowie
  Wyświetleń: 1669
 974. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1668
 975. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1665
 976. Plan Mobilności: ankiety konsultacyjne i terminy spotkań konsultacyjnych w gminach
  Wyświetleń: 1657
 977. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu: Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1643
 978. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1643
 979. Informacja na temat „LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI WILKÓW 2016”
  Wyświetleń: 1638
 980. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1633
 981. Zajęcia w Domu Kultury w Wilkowie
  Wyświetleń: 1633
 982. Ogłoszenie o V ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1629
 983. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1629
 984. XXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1626
 985. Afrykański pomór świń (ASF) - zasady ochrony świń przed chorobą
  Wyświetleń: 1622
 986. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2017
  Wyświetleń: 1620
 987. Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku
  Wyświetleń: 1617
 988. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2016 roku
  Wyświetleń: 1617
 989. Konkurs pn. „Stroik Wielkanocny Wilków 2016”
  Wyświetleń: 1609
 990. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1605
 991. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wilków na rok 2017
  Wyświetleń: 1604
 992. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1603
 993. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1596
 994. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy - Pągów
  Wyświetleń: 1589
 995. Zapytanie ofertowe dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1583
 996. Zawiadomienie - XIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1577
 997. XIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1575
 998. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1574
 999. Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1567
 1000. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1567
 1001. Ogłoszenie o V ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1551
 1002. Zawiadomienie - XII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.12.2015r.
  Wyświetleń: 1548
 1003. Bezpiecznie na grzyby
  Wyświetleń: 1539
 1004. Zawiadomienie - XXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1534
 1005. Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie Gminy Wilków przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1532
 1006. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1531
 1007. XI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1528
 1008. XII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1520
 1009. Konkurs pn. Szopka Betlejemska Wilków 2016
  Wyświetleń: 1516
 1010. XV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1509
 1011. Ogłoszenie o III ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1508
 1012. Zawiadomienie - XVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1503
 1013. Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie samochodu specjalnego (strażackiego) STAR A 200
  Wyświetleń: 1500
 1014. Zapytanie ofertowe dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1489
 1015. IX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1488
 1016. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1486
 1017. Zawiadomienie - XVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1485
 1018. Zawiadomienie - XVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1481
 1019. Formularze dotyczące podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1476
 1020. Wyciąg z protokołu rokowań dotyczących samochodu specjalnego STAR A200
  Wyświetleń: 1475
 1021. Gminny Portal Mapowy
  Wyświetleń: 1472
 1022. Zawiadomienie - XIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1468
 1023. X Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1467
 1024. Apel do mieszkańców Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1465
 1025. ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1464
 1026. Harmonogram ferii zimowych na 2016 r.
  Wyświetleń: 1458
 1027. XVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1458
 1028. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1456
 1029. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilków na okres 3 lat
  Wyświetleń: 1454
 1030. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 1452
 1031. VIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1446
 1032. Ogłoszenie o rokowaniach dot. samochodu STAR A 200
  Wyświetleń: 1445
 1033. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
  Wyświetleń: 1441
 1034. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1439
 1035. Komunikat 5/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu (Ostrzeżenie I stopnia)
  Wyświetleń: 1439
 1036. Zawiadomienie - XXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1436
 1037. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1434
 1038. Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1424
 1039. Komunikat 3/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej (Ostrzeżenie)
  Wyświetleń: 1424
 1040. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem nr 2
  Wyświetleń: 1424
 1041. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1424
 1042. Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1422
 1043. Wyjaśnienia do SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów-Wilków
  Wyświetleń: 1420
 1044. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1413
 1045. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1406
 1046. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1403
 1047. Wzory dokumentów obowiązujące od 01.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1402
 1048. XXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1400
 1049. Ogłoszenie o stypendium szkolnym rok 2017/2018
  Wyświetleń: 1396
 1050. Apel Wójta Gminy Wilków: "Zima 2017/2018"
  Wyświetleń: 1395
 1051. Świadczenie "Dobry start"
  Wyświetleń: 1385
 1052. XXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1385
 1053. ZMIANA 1- Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego –Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1379
 1054. Zawiadomienie - XXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1372
 1055. Ogłoszenie w sprawie powołania oraz ustalenia zasad pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w konkursie na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
  Wyświetleń: 1371
 1056. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy linii kablowej 15kV, oraz przebudowy linii napowietrznej SN 15kV wraz z demontażem zabudową łącznika ster. radiowo od stacji transformatorowej Wojciechów I – Wojciechów II do słupa Nr 317/00/292 Bukowie
  Wyświetleń: 1369
 1057. Harmonogram ferii zimowych na 2017 r.
  Wyświetleń: 1365
 1058. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1363
 1059. Awaria linii telefonicznej
  Wyświetleń: 1362
 1060. Wyniki konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
  Wyświetleń: 1362
 1061. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1359
 1062. Ogłoszenie konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (Typ 16 i 18) w 2017 r.
  Wyświetleń: 1359
 1063. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 28 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (gmina Domaszowice)
  Wyświetleń: 1351
 1064. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 1351
 1065. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2017 r.
  Wyświetleń: 1348
 1066. Rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: namysłowskiego i kluczborskiego
  Wyświetleń: 1346
 1067. Komunikat 4/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5
  Wyświetleń: 1345
 1068. VI MEMORIAŁ im. Iwony i Jana Zielińskich w biegach przełajowych
  Wyświetleń: 1344
 1069. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1342
 1070. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Wyprowadzeniu z centrum Namysłowa indywidualnego ruchu samochodowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych
  Wyświetleń: 1338
 1071. XX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1338
 1072. Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 1337
 1073. Ogłoszenie o zmianie umowy – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków
  Wyświetleń: 1335
 1074. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubskiej
  Wyświetleń: 1333
 1075. 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości
  Wyświetleń: 1332
 1076. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1332
 1077. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
  Wyświetleń: 1326
 1078. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1324
 1079. XIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1324
 1080. Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP II
  Wyświetleń: 1320
 1081. Informacja dla hodowców drobiu w związku z H5N8
  Wyświetleń: 1309
 1082. Zawiadomienie Wójta Gminy Wilków o wyłożeniu projektów statutów sołectw Jakubowice i Pszeniczna do konsultacji z mieszkańcami sołectw
  Wyświetleń: 1307
 1083. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1305
 1084. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
  Wyświetleń: 1304
 1085. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 1301
 1086. Kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 1297
 1087. Komunikat 2/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie)
  Wyświetleń: 1295
 1088. Rozpoczyna się nowy okres dla świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych (500+)
  Wyświetleń: 1294
 1089. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1291
 1090. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1285
 1091. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
  Wyświetleń: 1285
 1092. ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1282
 1093. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV
  Wyświetleń: 1278
 1094. Burze i grad
  Wyświetleń: 1274
 1095. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1273
 1096. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1269
 1097. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1269
 1098. XVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1269
 1099. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1267
 1100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1264
 1101. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbiórka, przebudowa, budowa sieci elektroenergetycznej 15kV
  Wyświetleń: 1260
 1102. Zawiadomienie - XXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1255
 1103. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1248
 1104. INFORMACJA W SPRAWIE CZASU PRACY URZĘDU GMINY
  Wyświetleń: 1247
 1105. Zawiadomienie - XX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1244
 1106. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa łącznie z zapewnieniem opieki
  Wyświetleń: 1238
 1107. Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1236
 1108. Świadczenie rodzicielskie
  Wyświetleń: 1236
 1109. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 1235
 1110. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wilkowie
  Wyświetleń: 1234
 1111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 1233
 1112. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul.Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 1232
 1113. Dzielnicowy w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 1229
 1114. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci napowietrznej SN 15kV, budowie sieci kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych 15kV
  Wyświetleń: 1226
 1115. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa dróg osiedlowych w Wilkowie wraz z odwodnieniem
  Wyświetleń: 1225
 1116. XIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1224
 1117. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa łącznie z zapewnieniem opieki
  Wyświetleń: 1221
 1118. Konkurs plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. „Moja biblioteka”
  Wyświetleń: 1218
 1119. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1202
 1120. Zawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1195
 1121. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1194
 1122. Zmiany dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 1193
 1123. Informacja z otwarcia ofert - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków - zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1188
 1124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 1177
 1125. Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków”
  Wyświetleń: 1177
 1126. XVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 1172
 1127. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1171
 1128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Wilków - zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1171
 1129. Ogłoszenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1157
 1130. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
  Wyświetleń: 1152
 1131. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbiórka, przebudowa, budowa sieci elektroenergetycznej 15kV
  Wyświetleń: 1149
 1132. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych z dnia 07.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1149
 1133. Komunikat dot. uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1148
 1134. Innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach
  Wyświetleń: 1136
 1135. Ogłoszenie o IV ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 1135
 1136. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1129
 1137. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1121
 1138. Taryfy w Gminie Wilków
  Wyświetleń: 1102
 1139. Zawiadomienie - XXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1092
 1140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Gmina Wilków –zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 1087
 1141. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bukowiu II
  Wyświetleń: 1081
 1142. Warsztaty kulinarne z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017
  Wyświetleń: 1069
 1143. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
  Wyświetleń: 1068
 1144. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
  Wyświetleń: 1065
 1145. Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
  Wyświetleń: 1058
 1146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyłonienia geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 1055
 1147. Zawiadomienie - XXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1054
 1148. XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - projekty
  Wyświetleń: 1052
 1149. Ogłoszenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 1036
 1150. Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów - Wilków
  Wyświetleń: 1032
 1151. Bezpłatna MAMOGRAFIA - 11 stycznia 2019 r. Dom Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16
  Wyświetleń: 1019
 1152. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1013
 1153. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wilków
  Wyświetleń: 1009
 1154. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1007
 1155. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania
  Wyświetleń: 999
 1156. 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
  Wyświetleń: 997
 1157. Ostrzeżenie przed oszustami
  Wyświetleń: 983
 1158. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 976
 1159. Ocena aktualności studium i mpzp
  Wyświetleń: 973
 1160. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 970
 1161. Dofinansowanie do demantażu eternitu w 2018 r.
  Wyświetleń: 969
 1162. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 956
 1163. XXXI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 941
 1164. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wilków na lata 2017-2027”
  Wyświetleń: 940
 1165. Ogłoszenie w sprawie zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 940
 1166. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 939
 1167. Uchylone rozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
  Wyświetleń: 925
 1168. XXX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - projekty
  Wyświetleń: 925
 1169. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”
  Wyświetleń: 907
 1170. TestPetycje
  Wyświetleń: 904
 1171. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego IV przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 904
 1172. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 903
 1173. Informacja z otwarcia ofert- Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 894
 1174. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilków
  Wyświetleń: 892
 1175. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań - II Przetarg
  Wyświetleń: 891
 1176. Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń
  Wyświetleń: 887
 1177. Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku
  Wyświetleń: 881
 1178. Konkurs pn. Szopka Betlejemska Wilków 2017
  Wyświetleń: 877
 1179. Zawiadomienie - XXIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 877
 1180. XXVIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 875
 1181. XXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - PROJEKTY
  Wyświetleń: 873
 1182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 862
 1183. Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP I - II Przetarg
  Wyświetleń: 849
 1184. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017
  Wyświetleń: 848
 1185. Płatności kartą i telefonem w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 847
 1186. Zawiadomienie - XXXI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 31.01.2018 r.
  Wyświetleń: 847
 1187. Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 845
 1188. XXVII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 834
 1189. Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.
  Wyświetleń: 833
 1190. 99 Rocznica Odzyskania Niepodległości
  Wyświetleń: 827
 1191. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wilków złożone na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 825
 1192. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 821
 1193. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego –Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu
  Wyświetleń: 820
 1194. Zawiadomienie - XXX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.12.2017 r.
  Wyświetleń: 817
 1195. ZAPYTANIE OFERTOWE - „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Ochrona zabytkowych witraży okiennych poprzez montaż dodatkowych okien w kościele w Pągowie”.
  Wyświetleń: 814
 1196. Unieważnienie przetargu - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul.Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 803
 1197. Archiwum nagrań - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 798
 1198. Harmonogram ferii zimowych na 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 1199. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 789
 1200. Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018
  Wyświetleń: 773
 1201. XXXII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 762
 1202. Gminny Konkurs Wielkanocny pt. „Stroik Wielkanocny Wilków 2018”
  Wyświetleń: 752
 1203. Zarządzenie Wójta Gminy Wilków w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 748
 1204. ZAPYTANIE OFERTOWE - Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Odrestaurowanie ścian wewnętrznych w kościele w Pągowie
  Wyświetleń: 746
 1205. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Wykonanie instalacji antywłamaniowej, przeciw pożarowej w kościele w Bukowiu
  Wyświetleń: 743
 1206. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2018
  Wyświetleń: 742
 1207. Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Wilkowie (dot. ogłoszenia Nr KS.2110.1.2018 z dnia 26 lutego 2018 r.)
  Wyświetleń: 733
 1208. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 730
 1209. Ogłoszenie o naborze nr 2110.1.2018 na wolne stanowisko urzędnicze ds. Rolnictwa i gospodarki nieruchomościami z dnia 26.02.2018 r.
  Wyświetleń: 728
 1210. Informacja z otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wilków
  Wyświetleń: 727
 1211. Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie
  Wyświetleń: 725
 1212. Wykaz głosowania Radnych
  Wyświetleń: 724
 1213. Ogłoszenie o VI ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 719
 1214. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 717
 1215. Informacja ogólna w sprawie przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 695
 1216. Informacja z otwarcia ofert - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 695
 1217. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 695
 1218. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 692
 1219. Wyciąg z protokołu z przeprowadzonego V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Wilkowie
  Wyświetleń: 690
 1220. Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 688
 1221. Kleszcze atakuja z ukrycia
  Wyświetleń: 687
 1222. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2018
  Wyświetleń: 687
 1223. Zapytanie ofertowe - dot. ubezpieczenia mienia Gminy Wilków wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 680
 1224. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 679
 1225. Wykaz urzędników wyborczych działających na obszarze Gminy Wilków
  Wyświetleń: 669
 1226. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2019 roku
  Wyświetleń: 666
 1227. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 661
 1228. Ogłoszenie o zamówieniu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie ETAP I
  Wyświetleń: 660
 1229. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 655
 1230. Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Namysłowie dot. produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
  Wyświetleń: 655
 1231. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2018 roku
  Wyświetleń: 650
 1232. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie zakupiła nowości wydawnicze
  Wyświetleń: 648
 1233. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 645
 1234. ZAPYTANIE OFERTOWE - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 642
 1235. Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.3.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 640
 1236. Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.2.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 639
 1237. Zawiadomienie - XXXII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.03.2018 r.
  Wyświetleń: 630
 1238. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 628
 1239. Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.3.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 627
 1240. Świadczenie Dobry start
  Wyświetleń: 624
 1241. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wilków złożone na początku kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 616
 1242. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 613
 1243. Program „Dobry start”
  Wyświetleń: 611
 1244. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 605
 1245. Unieważnienie przetargu - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I
  Wyświetleń: 599
 1246. XXXIV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 593
 1247. Zapobiegaj zatruciu tlenkiem węgla (CO)
  Wyświetleń: 585
 1248. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej od października br.
  Wyświetleń: 580
 1249. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 577
 1250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 575
 1251. KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 570
 1252. Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 562
 1253. Informacja dotycząca możliwości składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 561
 1254. Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowie
  Wyświetleń: 560
 1255. Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017
  Wyświetleń: 554
 1256. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi w Wojciechowie ul. Kolonia w granicach zabudowań
  Wyświetleń: 553
 1257. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 549
 1258. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 544
 1259. Ogłoszenie o stypendium szkolnym rok 2018/2019
  Wyświetleń: 533
 1260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu - Wykonanie instalacji antywłamaniowej, przeciw pożarowej w kościele w Bukowiu
  Wyświetleń: 528
 1261. XXXIII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 525
 1262. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 520
 1263. Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2018 roku
  Wyświetleń: 520
 1264. Formularze dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 517
 1265. Informacja obowiązująca od dnia 1 maja 2018
  Wyświetleń: 517
 1266. Ogłoszenie o naborze nr KS. 2110.4.2018 na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa
  Wyświetleń: 516
 1267. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone na koniec kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 514
 1268. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Lubska
  Wyświetleń: 511
 1269. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 511
 1270. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilków
  Wyświetleń: 509
 1271. Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.2.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 506
 1272. Informacja o wyniku naboru nr KS. 2110.4.2018 na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 505
 1273. Konkurs pn. Szopka Betlejemska Wilków 2018
  Wyświetleń: 499
 1274. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap I.
  Wyświetleń: 493
 1275. III. ZMIANA - WYJAŚNIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 483
 1276. Zawiadomienie - XXXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 483
 1277. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wilków
  Wyświetleń: 479
 1278. XXXV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 479
 1279. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie drogi do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 477
 1280. Ogłoszenie w sprawie zgłaszania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
  Wyświetleń: 476
 1281. Ogłoszenie dot. składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 465
 1282. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 462
 1283. Interpelacje i zapytania Radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 460
 1284. Bezpieczna droga do szkoły - 2018
  Wyświetleń: 451
 1285. Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu nieograniczonego – Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 450
 1286. Zapytanie ofertowe - wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych
  Wyświetleń: 445
 1287. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 442
 1288. Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 436
 1289. Apel Wójta Gminy Wilków: „Zima 2018/2019”
  Wyświetleń: 433
 1290. Interpelacje i zapytania Radnych
  Wyświetleń: 431
 1291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 26.06.2018 r. dotyczącego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 424
 1292. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 418
 1293. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 415
 1294. Zawiadomienie - XXXV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 20.09.2018 r.
  Wyświetleń: 414
 1295. II. ZMIANA - WYJAŚNIENIA - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 403
 1296. Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - 06.12.2018 r.
  Wyświetleń: 401
 1297. Zawiadomienie - XXXIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 399
 1298. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 395
 1299. Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Deutsche Rentenversicherung
  Wyświetleń: 389
 1300. Komisje Rady Gminy - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 388
 1301. PROJEKTY UCHWAŁ W KADENCJI 2018-2023
  Wyświetleń: 386
 1302. Budżet Gminy Wilków na 2019r.
  Wyświetleń: 382
 1303. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 376
 1304. Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości - Wilków - 11 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 369
 1305. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 366
 1306. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
  Wyświetleń: 364
 1307. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II
  Wyświetleń: 363
 1308. Informacja w sprawie realizacji programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018
  Wyświetleń: 360
 1309. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
  Wyświetleń: 360
 1310. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 358
 1311. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II.
  Wyświetleń: 352
 1312. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone na początek kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 348
 1313. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 346
 1314. Zawiadomienie - XXXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15.11.2018 r.
  Wyświetleń: 341
 1315. II.Wyjaśnienia do treści SIWZ- Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie.
  Wyświetleń: 327
 1316. II sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 325
 1317. Wyjaśnienia/Zmiana do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 324
 1318. II Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 320
 1319. Informacja o możliwym uruchomieniu syren alarmowych
  Wyświetleń: 314
 1320. I sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 312
 1321. Budżet Gminy Wilków na 2018r.
  Wyświetleń: 311
 1322. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.
  Wyświetleń: 310
 1323. XXXVI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 309
 1324. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Hurtowy odbiór ścieków komunalnych z terenu Gminy Wilków
  Wyświetleń: 306
 1325. Informacja Wójta Gminy Wilków o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 305
 1326. I Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 297
 1327. Komunikat ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności
  Wyświetleń: 296
 1328. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej 1016O ul. Zbożowa w Wilkowie
  Wyświetleń: 293
 1329. Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 286
 1330. Petycje w roku 2019
  Wyświetleń: 286
 1331. Informacja obowiązująca od dnia 1 listopada 2018
  Wyświetleń: 284
 1332. Ogłoszenie o I ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 280
 1333. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 278
 1334. Polowania 2019
  Wyświetleń: 276
 1335. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 272
 1336. Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 270
 1337. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 269
 1338. Zawiadomienie - IV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 12.02.2019 r.
  Wyświetleń: 269
 1339. Informacja o zarządzeniach dot. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w jednostkach oświatowych
  Wyświetleń: 268
 1340. IV Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 267
 1341. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2018 r.
  Wyświetleń: 266
 1342. Alarm I stopnia o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM 10
  Wyświetleń: 261
 1343. IV sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 258
 1344. I. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 253
 1345. Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - 28.12.2018 r.
  Wyświetleń: 252
 1346. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 250
 1347. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy
  Wyświetleń: 247
 1348. III Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 242
 1349. Informacja o zarządzeniach dot. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w jednostkach oświatowych
  Wyświetleń: 238
 1350. Informacja Izby Administracji Skarbowej w Opolu dot. usługi "Twój e-PIT"
  Wyświetleń: 233
 1351. Informacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019
  Wyświetleń: 223
 1352. E-dowód - ulotka informacyjna
  Wyświetleń: 220
 1353. III sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 217
 1354. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2019 roku
  Wyświetleń: 216
 1355. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 212
 1356. Harmonogram ferii zimowych na 2019 r.
  Wyświetleń: 210
 1357. Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 210
 1358. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.1.2019.EW
  Wyświetleń: 209
 1359. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 209
 1360. Informacja w sprawie czasu pracy Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 199
 1361. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W WILKOWIE.
  Wyświetleń: 199
 1362. Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją - II przetarg
  Wyświetleń: 198
 1363. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
  Wyświetleń: 189
 1364. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 188
 1365. V Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 179
 1366. Zasady zachowania podczas wystąpienia huraganowych wiatrów oraz tornad
  Wyświetleń: 178
 1367. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu
  Wyświetleń: 177
 1368. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 175
 1369. V sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 175
 1370. Zawiadomienie - V sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.03.2019 r.
  Wyświetleń: 175
 1371. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.4.2019.EW
  Wyświetleń: 171
 1372. Gminny Konkurs Wielkanocny - 2019
  Wyświetleń: 169
 1373. Warsztaty edukacji ekonomicznej z zakresu Działań Towarzyszących POPŻ Podprogramu 2018
  Wyświetleń: 169
 1374. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 168
 1375. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 168
 1376. Informacja o zarządzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich na okres kadencji w latach 2019 – 2023 w sołectwach Gminy Wilków
  Wyświetleń: 167
 1377. Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 157
 1378. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  Wyświetleń: 156
 1379. Ogłoszenie o II ustnym przetargu publicznym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
  Wyświetleń: 156
 1380. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  Wyświetleń: 155
 1381. Klauzula informacyjna - szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 154
 1382. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach
  Wyświetleń: 150
 1383. Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych o dodatkowym dyżurze w dniu 29 i 30 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 148
 1384. STOP wypalaniu traw
  Wyświetleń: 146
 1385. Unieważnienie postępowania - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 146
 1386. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 138
 1387. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2019
  Wyświetleń: 137
 1388. Uwaga - spadki ciśnienia i okresowe przerwy w dostawie wody
  Wyświetleń: 133
 1389. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy Wilków w 2019 r.
  Wyświetleń: 123
 1390. Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodrnizacją
  Wyświetleń: 120
 1391. Informacja obowiązująca od dnia 1 maja 2019
  Wyświetleń: 105
 1392. Informacja Wójta Gminy Wilków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1393. VI sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 105
 1394. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 103
 1395. Zaproszenie na uroczystość z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów
  Wyświetleń: 100
 1396. OBWIESZCZENIE Starosty Namysłowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 98
 1397. Zawiadomienie - VI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 16.05.2019 r.
  Wyświetleń: 98
 1398. Woda do spożycia
  Wyświetleń: 94
 1399. I. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IDZIKOWICACH.
  Wyświetleń: 88
 1400. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach.
  Wyświetleń: 88
 1401. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Bukowie, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wojciechów oraz o przystąpieniu do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. projektów planów
  Wyświetleń: 88
 1402. VI Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 87
 1403. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 83
 1404. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 81
 1405. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
  Wyświetleń: 73
 1406. Próba syren
  Wyświetleń: 73
 1407. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 69
 1408. II. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W IDZIKOWICACH.
  Wyświetleń: 67
 1409. Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 65
 1410. Dofinansowanie do demontażu eternitu w 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1411. Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy Wilków za 2018 rok
  Wyświetleń: 63
 1412. I. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wyświetleń: 61
 1413. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 61
 1414. OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 60
 1415. Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Wilków złożone w roku 2019
  Wyświetleń: 60
 1416. VI Festiwal Kultury Ludowej - 30 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 1417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 54
 1418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Idzikowicach
  Wyświetleń: 52
 1419. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 52
 1420. Informacja z otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 51
 1421. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1422. Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa.
  Wyświetleń: 47
 1423. Ogłoszenie o zmianie umowy - Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie Etap II.
  Wyświetleń: 47
 1424. Program Rodzina 500+
  Wyświetleń: 47
 1425. Zawiadomienie - VII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27.06.2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1426. Wyjaśnienia do treści SIWZ- Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 41
 1427. Informacja z otwarcia ofert - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych
  Wyświetleń: 40
 1428. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją
  Wyświetleń: 40
 1429. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 37
 1430. Informacja z otwarcia oferty - Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa
  Wyświetleń: 35
 1431. VII Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty
  Wyświetleń: 33
 1432. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Radę Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 32
 1433. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Wójta Gminy Wilków
  Wyświetleń: 30
 1434. VII sesja Rady Gminy w Wilkowie
  Wyświetleń: 29
 1435. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 15
 1436. Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – „Podtrzymanie i rozwijanie tradycji i obyczajów ludowych w Gminie Wilków”
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  19-06-2013 15:33
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 10144
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×